Ons aanbod Divers WWII Items

Hieronder ziet u ons aanbod, gezien wij dat dubbel in de collectie hebben kunnen wij dat u aanbieden.

Onze voorkeur gaat het liefst uit om het te ruilen voor andere zaken om zo weer wat nieuws aan onze collectie te kunnen toevoegen.

Gezien dat het niet altijd mogelijk is om wat te kunnen ruilen of inruilen bestaat de mogelijkheid ook om het te kopen.

Het gaat hier om origineel materiaal van voor 1945 wat niet vernietigd is.

Heden ten dagen is er veel reproductie materiaal in omloop gezien er een hoop vernietigd is, wij geven u garantie op originaliteit en bent u zeker van authentiek materiaal gezien wij ook de kennis van zaken in huis hebben.

 

Heeft u interesse of kunt u ons wat aanbieden wij kopen ook in van een enkel document tot geheel complete verzameling of nalatenschap, neem dan even vrijblijvend contact op. Discretie en privacy geboden.


 Insigne Zwart- Nationaal Front. (Arnold Meijer)

 

Ramshorens met zwaard, 28 x 14 mm.

De ramshoorn teken van verdediging van het vaderland en van nationale goederen.

Het zwaard ten teken, dat we bereid zijn tot strijd voor

welvaart en de onafhankelijkheid van dit land en bovenal als teken van gerechtigheid.

 

Arnold Meijer was propagandist voor het zuiden des lands van de Algemeen Nederlandse Fascisten Bond met als standplaats Oisterwijk.

Hij wilde echter meer, en degenen die hem hoorden spreken, eveneens: hij moest leider worden. Met steun van de afdelingsleiders maakte hij de ANFB beneden de

grote rivieren zelfstandig.

Op 5 mei 1934, zijn 29ste verjaardag, aanvaardde

Arnold Meijer de leiding van het nieuwe Zwart Front.

 

In het voorjaar van 1935 was Meijer heer en meester over de hele voormalige ANFB.

In april 1940 heeft Meijer zijn beweging omgezet in een Nationaal Front, dat wel antidemocratisch was en aan de apartheidspolitiek jegens de joden vasthield, maar het 'revolutionaire' standpunt volledig had losgelaten.

De nieuwe beweging moest, integendeel, een machtige steun zijn voor elke regering, die bereid was een nationale zelfstandigheidspolitiek te voeren.

Op 13 december 1941 werd Meijers Nationaal Front, evenals de Nederlandsche Unie, op last van de bezetter ontbonden.


originele affiche

 

'Kommt mit in die Kinderlandverschickung' 'Presse- und

Propagandaamt'  van de 'Reichsjügendführung'.

gedrukt door 'Carl Sabo KG' uit Berlijn, origineel van voor 1945 (dus geen naoorlogse druk).

De poster is ongeveer 60 x 40 cm groot.

De poster is in erg goede en zonder vouwen in nog een zeer mooie staat en vertoont slechts lichte sporen van jaren– Poster HJ / DJ Jugend.

Het gaat alleen om de poster, dus zonder lijst!

Verzending: zal netjes in koker en alleen per aangetekend verzonden worden.


Duits kriegsgefangenen lagergeld

 

Enkele biljetten van:

1 Reichspfennig

10 Reichspfennig

 1 Reichsmark


NSB Broche Odalrune

 

Mooie originele Nederlandse NSB Vrouwen Broche (Nederlandsche Heemkunst Broche).

De broche met het Odalrune heeft een diameter van 4cm.

Een functionele speld bevindt zich op de holle achterzijde.

Het exemplaar is niet zichtbaar maker gemarkeerd. Mooie originele broche in erg goede staat!


Brochure Luchtbescherming Haarlem

 

Boekwerkje uitgegeven  door de luchtbescherming te Haarlem met daarin wat men moet doen bij luchtgevaar en bombardementen.

Plattegrond van de stad verdeeld in zones en blokken.


Nederlandse m16 helm TENO


Het is een Nederlandse M16 leger helm die is door gebruikt door de TN (Technische Noodhulp) tijdens de Duitse bezetting van Nederland in WO2.

In het Duits was de benaming Technische Nothilfe (TENO).


Maandblad De Nederlandsche Politie (Staatspolitie)

 

"Orgaan van den Kameraadschapsbond der Nederlandsche politie"

Nummer 10 (15 mei 1944)

Nummer 14 (15 juli 1944)

 

De inhoud is een bron aan informatie en zeker een must voor de verzamelaar die geïnteresseerd is in het wel en wee betreffende de politieagenten in dienst bij de Staatspolitie die viel onder de SS in Nederland.


Speld NSNAP  (majoor Kruyt)

 

Speld partijdag, Nederlandse Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij te Nijmegen 28.07.1935

Op zondag 28 juli werd door de N.S.N.A.P. waarvan de antisemiet majoor Kruyt de leider was een landdag gehouden.

Deze landdag werd bezocht door zo’n 1000 in Duitsland wonende Nederlanders, die per boot aankwamen en vanaf de kade per autobus of te voet volgden naar

het landgoed “Berg en Dal” waar de N.S.N.A.P. landdag

gehouden werd.

Afmeting 39.5 mm x 27.5 mm

 


Lidmaatschap speldje NSNAP  (Van Rappard)

 

De Nederlandse Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij  van "Van Rappard" was weinig succesvol.

Bijna al haar leden kwamen uit het grensgebied van Nederland en Duitsland.

De NSNAP-Van Rappard streefde naar het opgaan van Nederland in het Duitse Rijk.

Het stond daarmee lijnrecht tegenover de NSB, die juist streefde naar een onafhankelijk, nationaalsocialistisch Nederland. De NSNAP-Van Rappard heette korte tijd 'NSNAP-Hitler-beweging.'

Op bevel van de Führer moest men het aanhangsel 'Hitler-beweging' in 1937 laten vallen.

De NSNAP-Van Rappard bezat een eigen SA, en deed er alles aan om de NSB in antisemitisme te overtreffen.

De partij werd reeds voor de oorlog ontbonden, maar herleefde na de Duitse inval.

Eind 1941 werd de partij verboden door de Duitse bezetter.