Ons aanbod NSB Items

Hieronder ziet u ons aanbod, gezien wij dat dubbel in de collectie hebben kunnen wij dat u aanbieden.

Onze voorkeur gaat het liefst uit om het te ruilen voor andere zaken om zo weer wat nieuws aan onze collectie te kunnen toevoegen.

Gezien dat het niet altijd mogelijk is om wat te kunnen ruilen of inruilen bestaat de mogelijkheid ook om het te kopen.

Het gaat hier om origineel materiaal van voor 1945 wat niet vernietigd is.

Heden ten dagen is er veel reproductie materiaal in omloop gezien er een hoop vernietigd is, wij geven u garantie op originaliteit en bent u zeker van authentiek materiaal gezien wij ook de kennis van zaken in huis hebben.

 

Heeft u interesse, vragen of kunt u ons wat aanbieden wij kopen namelijk ook in van een enkel document tot geheel complete verzameling of nalatenschap, neem dan even vrijblijvend contact met ons op. Discretie en privacy geboden.


N.S.B. Afstandsmars 1934

 

De 2e Jaarlijkse afstandsmars was gepland op zaterdag 7 juli.

Maar in verband met het overlijden van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden werd deze afstandsmars verplaatst naar zaterdag 4 augustus 1934.

500 deelnemers vertrokken aan de start voor de mars van 30 of 40 km vanaf hotel Boschlust te Zeist via Mooi-Zeist richting Bosch en Duin.

De eerste rust in Bilthoven, bij hotel Brans, en vanuit Bilthoven weer via Den Dolder naar Huis ter Heide waar men de tweede rust hield.

Naar deze rust via de krakeling, Austerlitz (Piramide),

Austerlitz, naar Zeist (hotel Boschlust).

 

Een geelkoperen driehoekige draagmedaille, 24 x 26 mm, daarop geëmailleerd aangebracht het NSB insigne verdeeld in de kleuren, zwart en rood.

In goudenletters NSB, het schildje in de kleuren van de prinsenvlag: Oranje-Blanje-Bleu , en de leeuw met het zwaard en de pijlenbundel in zijn poten.

Daaromheen een rand van 2 mm in reliëfblokletters met de tekst, " 2DE JAARL. NSB MARSCH I I 1934 I I" .

De medaille gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart en rood.

Een zeldzame vroege medaille in mooie staat.

WI-465


N.S.B. WA Medaille Marsch  't Zuiden Medaille 1941 .

Medaille W.A. Mars 't Zuiden 1941.

 

Het was de bedoeling om zondag 25 mei een afstandsmars de "voorjaarsmars" te houden maar dit werd 2 weken uitgesteld naar 8 juni.

Er werd verzameld en gestart op de Markt in Eindhoven naar Aalst, Waalre en Veldhoven waar werd gehouden om, vervolgens via Merenveldhoven, Zeels en Strijp naar het eindpunt de Markt in Eindhoven te gaan.

De geelkoperen medaille in de vorm van een driehoek in een cirkel 37 x 37 mm waarop aangebracht de

provinciewapens van Limburg - N. Brabant en Zeeland met daarboven de wolfsangel en aan de rand het opschrift, " WA MARSCH 't ZUIDEN "; op de hoeken N S B en op de keerzijde van de medaille is 1941 geslagen.

De medaille gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart en rood.

Een afstandsmars was één van de verplicht gestelde eisen waar men aan moest voldoen voor het behalen of het behouden van het "WA-Sportinsigne"

WI-295

 

 

 

 


N.S.B. WA Medaille Marsch 't Noorden 1942

 

De medaille heeft een diameter van 35 mm, waarop aangebracht de provinciewapens van, Groningen - Friesland – en Drenthe met daarboven de wolfsangel en aan de rand het opschrift, " WA MARSCH 't NOORDEN ",

in de keerzijde van de medaille is 1941 geslagen.

De medaille gedragen aan een moirézijden ordelint in de

kleuren, zwart en rood.

Een afstandsmars was één van de verplicht gestelde eisen waar men aan moest voldoen voor het behalen of het behouden van het "WA-Sportinsigne".

WI-295

 

 

 

 


NSB Kaderblad

 

Het NSB kaderblad was een intern uitgegeven blad door de hoofdafdeling organisatie en personeel, voor alle Functionarissen van de NSB .

 

Deze bladen zijn uitsluitend bestemd voor dienstgebruik door functionarissen der NSB. Ze zijn uitgegeven door de Hoofdafdeling Organisatie en Personeel der NSB. In tegenstelling tot de propagandabrochures die bestemd zijn voor de openbaarheid zijn dit interne NSB bladen.

Dit blad geef ook enig inzicht in de organisatie en werden interne mededingen gedaan over organisatie en structuur en diverse onderwerpen komen aan bod zoals onder andere de politieke organisatie, Weerafdeling WA, jeugdstorm, NSB, SS, Nederlandse vrijwilligers, frontzorg, studentenfront., mededelingen, benoemingen,  ect.

 

1e jaargang 15 augustus No. 15 - 1942

1e jaargang 1 september No. 16 - 1942

1e jaargang 15 september No. 17 - 1942

2e jaargang 1 november No. 1 - 1942

2e jaargang 11 december No. 4 - 1942

2e jaargang 6 augustus No. 20 - 1943

 

De bladeren in een goede gebruikte staat,

16 pp. 30 x 21 cm en hebben het K-nummer K2350 dat staat voor N.V. Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zn. Oudegracht 172-176 Utrecht.

WI-25 st.

 

 


N.S.B. Legpenning "Strijd en Offer"

 

legpenning die werd uitgereikt aan nabestaanden ter gedachtenis van overleden NSB leden.

Deze legpenning is vervaardigd uit geplatineerd metaal meteen aanzienlijk gehate aan zink en heeft een afmeting van 70 x 55 mm waarop aangebracht een lauwerkrans, waaraan een rouwlint met de tekst

"STRIJD OFFER" met daarop bevestigd het draagteken en daaronder een cartouche waarin de naam van de overleden of gevallen drager/draagster werd

gegraveerd.

Rechts onder de lauwerkrans gesigneerd met C A, dit is het monogram van de ontwerper van deze legpenning, de Utrechtse, ontwerper van meubels, sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen.

C. Agterberg in 1932 lid geworden van de NSB tot en met de ondergang van de partij aan het einde van de oorlog. Zijn galerie werd officieel erkend door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en werd zodoende een podium voor bij de Kultuurkamer aangesloten kunstenaars.

Aan het einde van oorlog is Agterberg gearresteerd en

gevangen gezet in interneringskamp Nieuwersluis, waarna hij is overgebracht naar Amersfoort en in november 1947 voor het Tribunaal te Utrecht moest

verschijnen.

Het Tribunaal veroordeelde hem door een internering op te leggen voor de tijd gelijk aan die van het voorarrest en ontzetting uit het kiesrechten voor het leven.

Bij de totstandkoming van het vonnis werd mede in overweging genomen dat Agterberg veder geen misdaden ten laste konden worden gelegd en dodelijk ziek was; hij leed aan kanker; Hij overlijdt op 21 november 1948 te

Utrecht (1883-1948). 

In de rand aan de bovenzijde is in het midden van de penning een muntteken geslagen, de Mercuriusstaf, het geen erop duidt dat de penning vervaardigd Rijks Munt te Utrecht.

WI-1100

------------------------------------------------------------

Plaque for Next-of-Kin of Fallen N.S.B. "Strijd en Offer"

The platinum plated metal warp, with some addition of zinc on which a laurel wreath is applied, with a mourning ribbon with the text "Strijd en Offer" with the bearer and a cartouche underneath which the name of the deceased or fallen wearer / carrier was engraved. It is very rara to find one!

In very good condition.

WI-1100

 

 

 

 


N.S.B. Interneringspenning "Lotsverbondenheid"

 

Complete set van een NSB lid die in de meidagen van 1940 geïnterneerd heeft gezeten.

De set bestaande uit een Interneringspenning in het originele doosje met daarbij behoorde oorkonde op naam van NSB lid uit Amsterdam.

De legpenning heeft een diameter van 40 mm en vertoont op de voorzijde het hakenkruis met een daarop een staande wolfsangel, omringd door bloeiende takken van een rozenstam.

Aan de keerzijde is een verbroken keten zichtbaar.

Zo zouden de doornen de doorgestane beproeving gedurende de internering zijn en de rozen de daaruit gevolgde loutering; de verbroken keten is het zinnebeeld van de "bevrijding".

Langs de bovenrand bevinden zich de woorden:

"LOTSVERBONDENHEID 10-15 MEI 1940"

Het geheel in reliëf uitgevoerd.

Aan de keerzijde van de penning de wolfsangel en het hakenkruis, en in blokletters het opschrift:

"DIETSCHERS EN DUITSCHERS SAAMGEDREVEN DOOR HET LOT VEREEND IN GEVAAR VERBONDEN IN DE TOEKOMST"

Het geheel eveneens in reliëf uitgevoerd.

Een origineel exemplaar van de N.S.B. interneringspenning is van brons en aan de zijkanten herkenbaar aan de horizontale lijnen, zoals de detail foto’s u hier laten zien.

De penning in zeer goede staat heeft een mooie groene Patina en zit nog in zijn originele doosje, gemankeerd met “10-14 MEI 1940”

De oorkonde LOTSVERBONDENHEID behorende bij de legpenning werd het lid pas enige tijd later na de uitreiking van deze penning toegezonden.

De oorkonde verkeerd in gebruikte staat maar zeker zeldzaam te noemen gezien die veel al vernietigt zijn, de oorkonde zijn bedrukt met  bruine inkt, had in tegenstelling tot de legpenning geen getekende uitgebloeide rozentaken met zijn doornen, maar de slang, draak vleermuis en de uil; "zinnebeelden in de Christelijke Kunst”, Afmeting 37  x 34 cm.

Een bijzondere set die je in zijn geheel maar heel zelden nog eens zal tegen komen.

WI-599

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Rare example of the Dutch 10-14 Mei 1940 Medallion in Case samen met de oorkonde die altijd ontbreekt. The case has this date impressed in black ink to the lid and is of two piece card vacuum seal with grey flocking to the inside. The medallion which is virtually mint, has toned a greenish bronze and has the wolf's hook and swastika to one side and the motto to the reverse of DIETSCHERS EN DUITSCHERS SAAMGEDREVEN DOOR HET LOT VEREEND IN GEVAAR VERBONDEN IN DE TOEKOMST.  

These were given to the Dutch NSB and other`s who were rounded up and some of these people were shot by the Dutch Government.

WI-599

 

 

 

 


N.S.B. W.A. Wolfsangel speldje

 

Het speldje is 4.5 cm,  Wolfsangel  20 mm x 15 mm.

WI-40

 

 


N.S.B. Hagespraak 1936.

 

Herinnerings speld

Uitgegeven ter gelegenheid van de gehouden NSB bijeenkomst "1e Hagespraak" in Lunteren, 1 Juni 1936.

WI-60


N.S.B. "Tienjarenteken" (set)

 

Volgens besluit van Mussert, genomen op 10 November 1943, werd het tienjarenteken ingesteld.

Dat zal worden uitgereikt aan die leden, die met Gods vertrouwen, liefde voor volk en vaderland, en eerbied voor den arbeid, onafgebroken tien jaren lid van de Beweging zijn.

Tijden de viering van het twaalfjarig bestaan op 12 december 1943 werd het 10-Jarenteken aan 3300 leden uitgereikt.

Mussert reikte het, het eerst exemplaar uit aan een van zijn eerste medewerkers, van Geelkerken in Tivoli te Utrecht.

Met de uitvoering van dit besluit werd de organisatieleider van de Hoofdafdeling, Organisatie en Personeel,

M. Kardoes belast.

 

1 - NSB 10 jarenteken, bestaat uit een zijden ordelint te breedte van 32 mm in de kleuren, blauw, zwart en rood; De kleurverdeling van dit ordelint (baton) is: rood - blauw - rood- zwart - rood - blauw – rood, De baanbreedten zijn achtereenvolgens: 1 - 9 - 3 - 6 - 3 - 9 - 1 mm.

 

2 - NSB 10 jarenteken oorkonde

Bijbehorende oorkonde van het tienjarenteken.

De oorkonde op naam van het lid (Utrecht) met stamboeknummer 13215 en is op 12 December 1943 uitgereikt en ondertekend door de Leider Mussert, links onder in de hoek voorzien van een K-nummer 2347, dit nummer staat voor de drukkerij:  v. Boekhoven te Utrecht.

WI-695

 

 

 

 


N.S.B. Documenten groep.

 

Bijzondere grote groep lidmaatschapskaarten van een NSB lid , alle documenten op naam van zelfde persoon dat lid werd op 28 maart 1935 en het stamboeknummer 43308 verkreeg.

Deze groep van het NSB lid bestaat uit:

* NSB lidmaatschapskaarten 10 st. , 1935 t/m 1944

* NSB 5 jaren lidmaatschapsboekje (zakboekje-7482)

* NSB Contributie kaart

* NSB Groeps - Kartotheekkaart 

* Brief NSB Blokleider

* Brief NSB Kringleider

* Inschrijfformulier Nederlandse Volksdienst (NVD)

* Kwitantie betaling lidmaatschap NVD

 

Een bijzondere set documenten m.b.t. zelfde persoon, zeer zeldzaam dat je zo'n groep nog eens zal vinden.

WI- 1475

 

 

 N.S.B. Pers en Propagandadienst

 

Perskaart - Legitimatiebewijs van NSB hoofdafdeling Pers en Propaganda.

Voorzien van K-nummer 2350, dat nummer staat voor drukkerij: Bosch & Zn. Utrecht.

WI-85

 

 

 

 


N.S.B. Stichting Nationaal Tehuis

 

Brochure NSB Stichting Nationaal Tehuis te Lunteren

 

met bouwkaart voor het 3e bouwjaar 1940 - 1941.

Brochure met opbouwkaart staat op naam van persoon uit Rotterdam die lid was zins 29 september1934 met het stamboeknummer 36764 , 16 blz. 12 x 20 cm. 

Persoonsgegevens zijn digitaal weggewerkt, dus niet op brochure zelf!

 

WI-75

Op de Veluwe, bij Lunteren, op de Goudsberg, had Mussert een stuk heidegrond gekocht als 'Nationaal Tehuis' voor de NSB.

 

Hier kon het groeiende aantal bezoekers van de Hagespraken, een openluchtmanifestatie, opgevangen worden.

 

 

 


N.S.B. - Weerafdeling (W.A.)

 

WA manchetknoop & speld .

Helaas wat beschadigt

WI-100

 

 

 

 

 


N.S.B. lidmaatschapskaart 

 

NSB lidmaatschapskaart van de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (NSVO) 1942.

voorzien van een K-nummer 315, dit nummer staat voor de drukkerij:  W.F. Mortel,  Amsterdam.

Niet ingevuld/gebruikt

WI-45

 

 

 

 


N.S.B. lidmaatschapskaart 

 

Lidmaatschapskaart 1941 op naam van persoon uit Voorschoten die lid werd op 3 juni 1941 en het stamboeknummer 150283 kreeg.

Op de achterkant de zegel inschrijfgeld lidmaatschap.

Persoonsgegevens zijn digitaal weggewerkt, dus niet op de lidmaatschapskaart zelf!

WI- 95

 

 

 


N.S.B. propaganda

 

NSB propaganda flyer van de Tweede Kamerverkiezingen 26 mei 1937.

“WIST U DIT ??” -  Stem Mussert lijst 15

 

Afmeting: 36 x 26 cm.

WI-85

 

 

 


N.S.B.  Distinctieven

 

NSB distinctieven politieke organisatie, set kraagspiegels rang: Opperschepen (Wijk- leider).

WI-245

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Brochure

 

Brochure, "Het tuchtrecht der beweging" opgesteld door de NSB Secretaris-Generaal Huygen, Utrecht, maart 1943

K-nummer 2347, dat nummer staat voor drukkerij: van Boekhoven, Utrecht, 28 bladzijden, 23 x 15.5 cm.

WI-45

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Distinctieven

 

Een set schouderstukken Weerafdeling (WA), Midden Kader.

Deze schouderbedekking behorende toe aan de W.A. rangen: 8 - 10

  1. Hopman (8)
  2. Opperhopman (9)
  3. Onderbanleider (10)

WI-225

 

 

 


N.S.B./ W.A. Marsch Zuid-Holland - Utrecht 1942.

 

De "Voorjaarsmarsch" die gepland stond op 25 mei 1942 werd verplaatst naar zondag 7 juni en werd georganiseerd door de Heerban 8 van de WA.

 

Het parcours liep door de stad Utrecht via de binnenwegen naar Maarsen waar ook de rust werd gehouden en via Oud Zuilen weer terug naar de Domstad.

De medaille/speld is geslagen uit zink met een diameter van 35mm., opgebracht ".W.A. MARSCH" een bloem en drie golven een lint waar ingebracht " ZUID-HOLLAND "en nog een lint waar ingebracht is "UTRECHT ", met zijn provinciewapens.

WI-60

 

 

 


N.S.B. Dag speld

 

 

NSB Herinnerings speld aan de 3e algemene Landdag die werd gehouden 30 maart 1935 te Amsterdam.

WI-55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Schouderbedekking 

 

 

Een set zwaluwnesten van het Muziekkorps.

Dit betreft een set zwaluwnesten die centraal aangemaakt zijn door de NSB intendance.

Een set originele zwaluwnesten kom je zelden nog eens tegen.

WI-425

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Weerafdeling (WA)

 

Geëmailleerde  manchetknoop van de WA (Weerafdeling) met wolfsangel aan een ketting. 

Niet schoongemaakt of opgepoetst.

De knoop heeft een diameter van 18 mm.

WI-215

 

 

 


N.S.B. propaganda fietstocht

 

Herinnering speld N.S.B. propagandafietstocht.

Een ovalen draagspeld geslagen uit wit metaal 25 x 20 mm, waarop te zien een fietser

met op de achtergrond een kerk aan de horizon in het landschap,

de letters NSB in een driehoek met daar onder 1940, keerzijde voorzien van steekspeld.

WI-295

Door kring 23 (Amsterdam-West) van district 12 van de NSB is op zaterdag 17 augustus 1940 een propagandafietstocht gehouden.

Iedereen kon zich inschrijven (dus ook niet leden) tot 14 augustus voor deelname bij W. G. Peet, kringpenningmeester van kring 23, Marialaan 39 te Halfweg bij wie ook de organisatie en uitvoering van de propagandafietstocht lag.

Ook kon men zich op het kringhuis (kring 23), Admiraal de Ruyterweg 92, en bij de winkel van het Bolwerk, kalverstraat 5/7 te Amsterdam inschrijven.

De fietstocht ging vanuit Haarlemmermeer en tot slot door Amsterdam met als eindpunt Schinkelhaven, waar in de tuin tot besluit een openlucht vergadering werd gehouden.

Iedere deelnemer die aan de tocht deelnam ontving een herinneringsspeld van deze propagandafietstocht.

In mooie staat, moeilijk om nog eens te vinden.

WI-295

 

 

 


N.S.B. Poster/ Affiche  

 

Propaganda affiche ''Het Socialisme Breekt aan!''.

Ontwerp van “ECVO” dat staat voor “Economische Voorlichting”, dat was een adviesbureau voor bedrijfs-propaganda en verkoopontwikkelingen .

Onder in de hoek het K-nummer 2350, dit nummer staat voor de drukkerij: Kühn, Rotterdam.

Genehmigt von der Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda des Reichskommissars. No.76.

Uithangtijd: 19-4-1942 t/m 12-5-1942

Afmetingen 26 x 38 cm.

WI-120

 

 

 

 


N.S.B. WA Embleem Wolfsangel

 

WA Embleem voor het Schuitje , Veldmuts.

WI-80

 

 

 

 


N.S.B. medaille  het " W.A. Strijdersteken "

 

DEZE GROEP BESTAAT UIT,   MEDAILLE - BATON- OORKONDE

 (Op naam van NSB lid te Dordrecht)

 

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de strijdperiode van de W.A. stelde de commandant A. J. Zondervan op 7 Januari 1943 het W.A. strijdersteken in.

Het W.A. strijdersteken werd voor het eerst uitgereikt op 10 Januari 1943 in Utrecht aan leden die lid waren van de W.A. in de periode van 7 Januari 1933 tot de ontbinding op 26 December 1935 en toch onafgebroken lid zijn gebleven van de N.S.B.

Deze onderscheiding word ook wel het W.A. Oud-strijderteken genoemd.

 

De bepalingen betreffende het W.A. strijdersteken en verschillende modellen kunt u in zeer uitgebreide vorm nalezen op onze website.

 

N.S.B. Baton " WA-Strijdersteken"

Het draaglintje (baton) behorende bij het WA-Strijdersteken.

Batons werden 1 cm boven de linkerborstzak van het uniform gedragen.

 

Oorkonde " WA-Strijdersteken"

Tevens ontving de drager van het WA-Strijdersteken de bijbehorende oorkonde op naam tijdens de uitreiking gesteld dat hij ook gerechtigd was tot het dragen van deze onderscheiding.

De oorkonde staat op naam van een W.A. man uit Dordrecht met het stamboeknummer 32148 en is aan hem uitgereikt op 11 mei 1943 .

De oorkonde is ondertekend door de Commandant der W. A. - J. Zondervan, en is linksonder in de hoek voorzien van een K-nummer 2350, dit nummer staat voor de drukkerij: Bosch & Zn., Utrecht

Bijzonder groep inclusief de zeer zeldzame oorkonde.

WI-995

 

 


Herinneringsschotel N.S.B. , Indië reis Mussert 1935.

 

Een herinneringsschotel wat herinnerd aan het bezoek (reis) van Mussert aan Indië 24 juli tot 29 augustus 1935.

Gesymboliseerd door een wereldbol met daarop aangegeven de afgelegde route en stops per KLM vliegtuig een DC2 "SPERWER" vertrek vanaf Schiphol op 17 juli en de aankomst 24juli in Batavia en de terug reis ook met een KLM vliegtuig de DC2 "KWAK" vanuit Medan 29 augustus en de aankomst op Schiphol 2 september.

Mussert bezocht in Nederlands-Indië de gewestelijke en plaatselijke afdelingen van de N.S.B. en hield toespraken.

Het werd een succesvolle reis de NSB groeide en kreeg onder de Europese bevolking van Nederlands-Indië waardering.

Enige leden hebben Van Geelkerken verzocht namens hen aan de Algemene Leider op de Landdag

(5 oktober 1935) ter herinnering aan diens Indische reis, een gedreven schotel, aan te bieden.

 

Het Strijd- en Verkiezingsfonds is door een schenkers in staat gesteld 600 afgietsels in brons met een doorsnee van 28 cm te laten maken, zodat in elke groep in de NSB

in februari 1936 één lid één van deze fraaie herinneringsschotels in zijn bezit kon krijgen.

De schotel is niet helemaal ongeschonden gebleven tijdens de bevrijding van Nederland in 1945.

De schotel vertoont wel wat beschadigingen - deukjes ondanks dat toch zeer verzamelwaardig exemplaar.

Het gaat hier om het grote model met een diameter van 28 cm.

WI-495

 

Ter illustratie zie ook de laatste 2 foto's,

*NSB brochure van 4e landdag die werd gehouden op 5 oktober 1935.

*Ook zijn er nog een aantal geheel gelijkende verkleinde afgietsels gemaakt, deze bakjes (zie foto) hebben een doorsnee van 12 cm en zijn behalve als sieraad, voor verschillende doeleinde gebruik.

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Propaganda Briefkaarten

 

Eén set van drie verschillende NSB Propaganda 

Briefkaarten, formaat van 9 x 14 cm. , met daarbij de NSB Propaganda zegels met gelijke beeltenis.

WI-95

 

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Mars Amsterdam - Weesp "Groepsprijs".

 

Een eikenhouten gelakt wandbordje 12 x 8,5 cm, waarop aangebracht de medaille, geslagen uit een zinklegering met een doorsnede van 30 mm, waarop weergegeven het stadswapen van Amsterdam met in de rand in reliëfblokletters het opschrift, "MARSCH AMSTERDAM-WEESP 20-3-'43". daar omheen een lauwerkrans met strik 51 x 55 mm, met het midden een zinken plaatje 35 x 10 mm met de tekst "GROEPSPRIJS", daaronder het WA wolfsangel insigne.

IW-345

 

 


N.S.B. Foto 

 

NSB portret foto Mussert.

Postkaart formaat.

WI-40


N.S.B. Propaganda sluitzegels

 

3x NSB Propaganda sluitzegels

3 x 3 cm.

5.5 x 5.5 cm.

5 x 3.5 cm.

WI-35

 

 

 


N.S.B. Postkaart 1935

 

Postkaart Politieke Prent parlement - regering - Mussert 

Illustraties van Maarten Meuldijk

WI-40

 

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Boek

"Hoe de Leider voor volk en vaderland behouden bleef"

 

Ing. Nic. Went, Hopman der W.A. b.d., Hoe de Leider voor volk en vaderland behouden bleef.  een verslag van de wederwaardigheden van Mussert gedurende de periode van de Duitse inval in Nederland, mei 1940.

 

Uitgave Autonic, Bussum, 1942. , Hardcover, geïllustreerd,  131 pagina's, afm. 17 x 13 cm.

WI-50

 

 

 

 


N.S.B. W.A. Medaille

 

 NSB Bloembollenmars medaille 1943.

WI-125

 

 


N.S.B. Luchtvaart W.A. (LUWA) 

 

Bouwplaat van een Stuka JU 87 inclusief de originele handleiding en Begeleidend schrijver,

"Wij bouwen een Duikbombardeervliegtuig ".

Het geheel bestaat uit 1 voorbeeldplaat en 4 bouwplaten, 21.5 x 32 cm, De handleiding en twee schrijvers.

Dit betreft een originele set in nog een goede staat en wel bijzonder te noemen.

 

Zie voor aanvullende informatie de laatste foto's.

Onder de kop " Van kinderspel, tot lesmateriaal "

Om zo de luchtvaart order de mensen te brengen werden begin 1942 door de LUWA bouwplaten van stuka-modellen "JU 87 " onder de leden verstrekt.

Het pakket bestond uit vier bouwplaten met daarop afgedrukt de onderdelen van het Duitse vliegtuig JU78 “STUKA” en menig WA man ging met schaar en lijmpot ter hand aan het werk.

Zelf tijdens de tentoonstelling "Herleven Nederland" 1942 werd deze bouwplaat onder de aandacht gebracht als onderdeel van het lesmateriaal van de NSB - Luchtvaart Weerafdeling (LUWA).

WI-125

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Building plate complete with manual 100% ORIGINAL WW2 German Luftwaffe Paper Airplane Model Kit! Produced by the German government, this kit depicts the famous JU87 STUKA aircraft.

Very rare and hard to find!

 

 

 

 


N.S.B. Propaganda tijdschrift  Fotonieuws,

"Spiegel der Beweging "

 

Fotonieuws was het ‘fotomagazine’ van de NSB, reportages van gebeurtenissen met veel interessante en scherpe foto's.

 

 

1e jaargang, nummer 10 – 1941

1e jaargang, nummer 12 – 1941

2e jaargang, nummer 2 – 1941

 

WI-35 p.p.

 

 


N.S.B. Broche Odal-rune

 

Een NSB sieraad (broche) met oud-Germaans zinnebeeld het "Odal-rune" uitgeven door Nederlandsche Heemkunst te Amsterdam.

De broche heeft een diameter van 4cm.

Een functionele speld bevindt zich op de holle achterzijde.

WI-110

 


N.S.B. Distinctieven

 

Schouderstukken Weerafdeling (WA), Midden Kader

Deze schouderbedekking behorende toe aan de W.A. rangen: 8 - 10

  1. Hopman (8)
  2. Opperhopman (9)
  3. Onderbanleider (10)

 WI-170

 

 

 

 

 


N.S.B. Mouwonderscheidingsteken

 

Het onderscheidingsteken van de NSB Motor WA.

Dit Embleem was bestemd voor het Uniform Hemd en werd gedragen op de linkermouw

Diameter = 4,5 cm.

WI-75

 

 

 

 


N.S.B. - W.A. Groepsprijs

 

NSB WA Marsch Zuid-Holland - Utrecht, 1942.

Zondag 7 juni 1942 werd de "Voorjaarsmars" georganiseerd door de Heerban 8 van de WA

Elke groep, welke minstens uit 20 man plus commandant moest bestaan die deze afstandsmars zonder uitvallers volbracht kreeg deze "Groepsprijs" uitgereikt.

De "Groepsprijs" , een penning, opgebracht een cartouche ingebracht in reliëfblokletters "GROEPSPRIJS 1942"

Centraal in het midden met een diameter van 35mm., opgebracht "W.A. MARSCH" een bloem en drie golven een lint waar ingebracht " ZUID-HOLLAND "en nog een lint waar ingebracht is "UTRECHT ", met zijn provinciewapens.

De penning is niet schoongemaakt en heeft de afmeting 6.5 x 5.5 cm.

WI-275


N.S.B. vlag

 

De vlag der Beweging van rood/zwart kunstzijde (satijn)  en aan beide zijde van de vlag is het op stofgedrukt NSB insigne (30x30x30 cm) machinaal opgenaaid.

De vlag heeft de afmetingen van 120 x 80cm met het originele bevestigingskoord.

 

Mooi origineel exemplaar in goede staat.

WI-875


N.S.B. Propaganda sticker

 

Propaganda sticker NSB  –  afschaffing rijwielbelasting – 

Maandag 21 april 1941 (officieel donderdag 1 mei 1941) was er een einde gekomen aan de heffing van rijwielbelasting en dat wilde de NSB ook met enige nadruk laten weten aan het Nederlandse volk.

Doormiddel van deze propaganda sticker te plakken in het straatbeeld, op lantaarnpalen en verkeersborden ect. omdat men er voor de oorlog al naar streefde tot afschaffing, maar niet tot uitvoer kwam en nu wel.

Met o.a. deze sticker wilde men laten overkomen dat

de beweging het goede voor had met de bevolking.

Deze propaganda plakkers zijn schaars te noemen en nog in mooie staat en achterkant is nog voorzien van gom, Formaat 10 x 9 cm.

WI-50