Ons aanbod NSB Items

Hieronder ziet u ons aanbod, gezien wij dat dubbel in de collectie hebben kunnen wij dat u aanbieden.

Onze voorkeur gaat het liefst uit om het te ruilen voor andere zaken om zo weer wat nieuws aan onze collectie te kunnen toevoegen.

Gezien dat het niet altijd mogelijk is om wat te kunnen ruilen of inruilen bestaat de mogelijkheid ook om het te kopen.

Het gaat hier om origineel materiaal van voor 1945 wat niet vernietigd is.

Heden ten dagen is er veel reproductie materiaal in omloop gezien er een hoop vernietigd is, wij geven u garantie op originaliteit en bent u zeker van authentiek materiaal gezien wij ook de kennis van zaken in huis hebben.

 

Heeft u interesse of kunt u ons wat aanbieden wij kopen ook in van een enkel document tot geheel complete verzameling of nalatenschap, neem dan even vrijblijvend contact op. Discretie en privacy geboden.


N.S.B. Legpenning "Strijd en Offer"

 

Deze legpenning is vervaardigd uit geplatineerd metaal meteen aanzienlijk gehate aan zink en heeft een afmeting van 70 x 55 mm waarop aangebracht een lauwerkrans, waaraan een rouwlint met de tekst

"STRIJD OFFER" met daarop bevestigd het draagteken en daaronder een cartouche waarin de naam van de overleden of gevallen drager/draagster werd

gegraveerd.

Rechts onder de lauwerkrans gesigneerd met C A, dit is het monogram van de ontwerper van deze legpenning, de Utrechtse, ontwerper van meubels, sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen.

C. Agterberg in 1932 lid geworden van de NSB tot en met de ondergang van de partij aan het einde van de oorlog. Zijn galerie werd officieel erkend door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en werd zodoende een podium voor bij de Kultuurkamer aangesloten kunstenaars.

Aan het einde van oorlog is Agterberg gearresteerd en

gevangen gezet in interneringskamp Nieuwersluis, waarna hij is overgebracht naar Amersfoort en in november 1947 voor het Tribunaal te Utrecht moest

verschijnen.

Het Tribunaal veroordeelde hem door een internering op te leggen voor de tijd gelijk aan die van het voorarrest en ontzetting uit het kiesrechten voor het leven.

 Bij de totstandkoming van het vonnis werd mede in overweging genomen dat Agterberg veder geen misdaden ten laste konden worden gelegd en dodelijk ziek was; hij leed aan kanker; Hij overlijdt op 21 november 1948 te

Utrecht (1883-1948). 

 In de rand aan de bovenzijde is in het midden van de penning een muntteken geslagen, de Mercuriusstaf, het geen erop duidt dat de penning vervaardigd Rijks Munt te Utrecht.

 

 

Plaque for Next-of-Kin of Fallen N.S.B. "Strijd en Offer"

The platinum plated metal warp, with some addition of zinc on which a laurel wreath is applied, with a mourning ribbon with the text "Strijd en Offer" with the bearer and a cartouche underneath which the name of the deceased or fallen wearer / carrier was engraved.It is very raar to find one!

In very good condition.


W.A. Strijdersteken

 

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de strijdperiode van de W.A. stelde de commandant A. J. Zondervan op 7 Januari 1943 het W.A. strijdersteken in.

Het W.A. strijdersteken werd voor het eerst uitgereikt op 10 Januari 1943 in Utrecht aan leden die lid waren van de W.A. in de periode van 7 Januari 1933 tot de ontbinding op 26 December 1935 en toch onafgebroken lid zijn gebleven van de N.S.B.

Deze onderscheiding word ook wel het W.A. Oud-strijderteken genoemd.

 

De bepalingen betreffende het W.A. strijdersteken en verschillende modellen kunt u in zeer uitgebreide vorm nalezen op onze website.


Postkaarten / Briefkaarten  / Ansichtkaarten

 

Verschillende poststukken en propaganda kaarten die wij dubbel hebben in onze collectie, NSB -  Nederlandse vrijwilligers -  Legioen Nederland - SS .

 

Wij zijn zelf ook nog op zoek naar diverse propaganda ansichtkaarten en briefkaarten die in de periode 1932 t/m 1945 zijn uitgegeven door verschillende instanties.

 

Mocht u toevallig nog wat ergens hebben liggen, wij nemen die graag van u over en betalen u daar een goede prijs voor, neem s.v.p. vrijblijvend contact met ons op,

museum@bezetting40-45.nl


NSB / WA Distinctieven

 

Complete set in de Rang WA Weerman, kraagspiegels en schouderstukken.


N.S.B. Mussertmedaille 1935.

 

Een geplatineerd geelkoperen medaille, de N.S.B

"Mussertmedaille" heeft een diameter van 40 mm.

Daarop aangebracht het borstbeeld van Mussert, en aan de rand in reliëfblokletters het opschrift," NATIONAAL SOCIALISTISCHE BEWEGING . LEIDER MUSSERT . "

De keerzijde vertoont aan de rand in reliëfblokletters het opschrift, "N.S.B. MARCHEERT * HOU ZEE * "en in het midden, "KERSTMARSCH 1935"

 De medaille werd gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart - rood.


NSB Boekwerkje “Distinctieven der Beweging”

 

Dit boekje 'Distinctieven der Beweging'  is een periodieke informatieve uitgave waarin alle uniformen en emblemen staan zoals gedragen door de NSB en gelieerde organisaties.

Zeldzaam origineel NSB boekje in goede gebruikte staat!

Een handig naslagwerk bordde vol met Afbeeldingen van uniformen, onderscheidingstekens vlaggen, vaandels etc.

Uitgegeven 1941 in opdracht van den organisatieleider der NSB.

Formaat : 15 x 10 cm

Omvang : 33 pagina's

Zie foto's van enkele bladzijden uit dit zakboekje.

 


NSB Herinneringsspeld

 

Bijeenkomst NSB Hagespraak 1939.

(Nationaaltehuis Mussert Lunteren)


WA set Schouderstukken, Lager Kader

 

Deze schouderbedekking behorende toe aan de W.A. rangen: 5-7

  1. Vaandrig (5)
  2. Kompaan (6)
  3. Opperkompaan (7)

Voor meer informatie zie de webpagina, collectie


NSB Tien jaren draagteken

 

Tijdens de herdenkingsdag van het 12 jarig bestaan van de N.S.B., dat gevierd werd op 12 december 1943 in Tivoli te Utrecht.

Is aldaar voor het eerst het 10 jaren teken, wat ingesteld

was op 10 November 1943, uitgereikt aan hen (3300 leden) die gedurende 10 jaar onafgebroken lid waren.

Het tien jaren teken is alleen uitgegeven in de vorm van een baton.

Het 10 jarenteken bestaat uit een zeiden ordelint te breedte van 32 mm in de kleuren, blauw, zwart en rood.

De kleurverdeling van dit ordelint (baton) is:

rood - blauw - rood- zwart - rood - blauw - rood.

De baanbreedten zijn achtereenvolgens:

1 - 9 - 3 - 6 - 3 - 9 - 1 mm.

Het 10 jarenteken wordt 1 cm boven de linkerborstzak van het uniform gedragen.

 

Kijk voor een uitgebreide beschrijving bij de onderscheidingen in onze eigen collectie!


N.S.B. Mussertmedaille 1936.

 

Een geelkoperen medaille, de N.S.B "Mussertmedaille"

heeft een diameter van 40 mm.

Het voor dit jaar een van mindere kwaliteit geproduceerde medaille dan de voorgaande met een haaks op de rand staand oogje, vervaardigd door de Firma Begeer, dit i.v.m. verbod.

Daarop aangebracht het borstbeeld van Mussert, en aan de rand in reliëfblokletters het opschrift," NATIONAAL SOCIALISTISCHEE BEWEGING. LEIDER MUSSERT. "

De keerzijde vertoont aan de rand in reliëfblokletters het opschrift, "NSB MARCHEERT * HOU ZEE * "en in het midden, "KERSTMARSCH 1936" .

De medaille werd gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart en rood.

 

Door het aanhoudend uniform verbod en de steeds strengere politieke maatregelen en het steviger geworden optreden naar de beweging en de leden toe, hebben er na 1936 geen kerstmarsen meer plaatsgevonden.

Na de Duitse inval in mei 1940 werden uniformverbod, politieke en andere maatregelen waar de beweging mee te maken had opgeheven en werden er ook weer de marsen door de NSB georganiseerd.

De eerstvolgende kerstmars vond weer plaats in 1940.


NSB Herinneringshanger

 

Bijeenkomst NSB Hagespraak 1938.

(Nationaal tehuis Mussert Lunteren)


W.A. Weersportinsigne (Zilver).

 

Aangezien de WA een semimilitaire organisatie was , bestond reeds van de aanvang af het plan om de sportproeven aan te vullen met andere eisen, waardoor dit insigne het karakter zou krijgen van een weersportinsigne , dat uitdrukking geeft aan lichamelijke geoefendheid en daarenboven aan een graad van weerbaarheid.

Daar in 1941 de WA dienst werd ingesteld, en wel mede voor een militaire opleiding werd ook velddienst ingevoerd, zodat er een strijdbare politieke soldaat werd gevormd.

De velddienst bestaat ook uit een theoretisch en practisch deel dat terreinkennis, terreinschetsen, gebruik van kompas en stafkaart’,orientante en afstand schatten, camoufleren en kaartlezen bevat.

Daarom had de WA als weerkorps meer behoefte had aan een “weersport” dan alleen aan sport in de meer gebruikelijke betekenis van het woord.

 

Vandaar dat er in 1943 ook het zilveren en gouden " Weersportinsigne" werd ingesteld doordat aan de eisen ten aanzien van zwemmen en afstandsmars, ook nog die voor veldloop, handgranaatdoelwerpen, schieten, en voor het gouden insigne tevens nog de velddienst werd toegevoegd waardoor de waarde ten aanzien van het Sportinsigne aanzienlijk was toegenomen.

 

Voor het behalen van het zilveren en gouden "Weersportinsigne" zal dus onder anderen blijk van een geslaagde militaire vooropleiding aanwezig moeten zijn om een weerman als politiek soldaat te kunnen bestempelen.

Zo werd in 1943 het " Weersportinsigne" ingesteld en werd de vorming tot een politiek soldaat en de scholing steeds

intensiever.

 

Naast het zilveren " Weersportinsigne" was ook het "gouden Weersportinsigne" ingevoerd waarvoor geen groepsindeling (leeftijd) geld.

 

Ook voor hen die geen die geen lid waren van de WA bestond de mogelijkheid tot het behalen van een "Weersportinsigne" en konden dud ook de speciaal ingerichte kaderscholen bezoeken om te oefefen in het schieten en handgranaat werpen.


WA Pet embleem (Kader)

 

De WA rangen kader, 5 – 15: Vaandrig (5), Kompaan (6) en Opperkompaan (7) Hopman (8), Opperhopman (9) en Onderbanleider (10) Banleider (11), Opperbanleider (12), Heerbanleider (13) en Opperheerbanleider (14) 15: Commandant (15)

 

Mooi origineel WA pet embleem in nog in goede staat.


NSB Propaganda tijdschrift Echo ( Fotonieuws ) 

 

SS P.K. "Dieren aan het front".

No. 9 september 1944


Strijdblad "De Zwartesoldaat"

 

 

Nadat in juli 1940 de Weerafdeling (WA) van de NSB heropgericht werd kwam er ook een strijdblad voor de WA met de titel "De Zwarte Soldaat", op 4 april 1945 ( 5e jaargang No.29) verscheen De Zwarte Soldaat voor het laatst en een gestencilde nooduitgave.

 

Wij hebben enkele nummers dubbel die wij kunnen aanbieden.

Zie hiernaast enkele voorbeelden.

Zelf zijn nog haastig op zoek naar diverse nummers of gehele complete jaargangen.

Mocht u een exemplaar of complete jaargangen hebben neem dan even contact met ons op.


N.S.B. " Interneringslegpenning"

 

Voorzijde en keerzijde van de legpenning.

De legpenning is geslagen uit brons.

De penning heeft een diameter van 40 mm en vertoont op de voorzijde het hakenkruis met een daarop rustende een wolfsangel, omringd door bloeiende takken van een rozenstam.

Aan de onderzijde is een verbroken keten zichtbaar.

Zo zouden de doornen de doorgestane beproeving gedurende de internering zijn en de rozen de daaruit gevolgde loutering; de verbroken keten is het

zinnebeeld van de "bevrijding".

Langs de bovenrand bevinden zich de woorden:

"LOTSVERBONDENHEID 10-15 MEI 1940"

Het geheel in reliëf uitgevoerd.

Aan de keerzijde van de penning de wolfsangel en het hakenkruis, en in blokletters het opschrift:

"DIETSCHERS EN DUITSCHERS SAAMGEDREVEN DOOR HET LOT VEREEND IN GEVAAR

VERBONDEN IN DE TOEKOMST"

Het geheel eveneens in reliëf uitgevoerd.

 

Het ontwerp was afkomstig van het partijlid, de Larense kunstschilder E. Gerdes..

De penning werd vervaardigd door de ateliers van Gerritsen en van Kempen.

De kunstschilder Gerdes Eduard (Ed) Geboren: Amsterdam - 3 januari 1887 en overleden in Den Haag - 10 mei 1945 was lid van de kunstenaarsvereniging Sint Lucas in Amsterdam en sloot zich in de zomer van

1933 aan bij de NSB en had zijn Atelier in Laren, Raboes 12.

Vanaf 1942 was Gerdes hoofd van het departement van

Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) dat zich specifiek bezig hield met de aankoop van kunstvoorwerpen.

Tevens controleerde het bureau de kunsthandel en

organiseerde tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Gerdes werd eind februari 1945 opgenomen voor een operatie in het Rode Kruisziekenhuis in Den Haag waar hij wonderwel op 10 mei 1945 overleed.

 

Een originele  N.S.B. interneringspenning is van brons en aan de zijkanten herkenbaar aan de horizontale lijnen, zoals de laatste detail foto laten zien.

Bij een naoorlogse kopie ontbreken de horizontale lijnen aan de zijkant van de penning.


N.S.B. Eredraagteken "Strijd en Offer"

 

Leden die zich inspanden om werkelijk te dienen, behoorden tot de werkerskern van de Beweging.

Zij die vijf jaren of langer lid waren hadden al doorzettingsvermogen en trouw getoond.

Zij hadden als blijk van erkenning daarvoor het vijfjarenspeldje met het opschrift "HOU EN TROU" uitgereikt gekregen; dat waren eind 1941 rond de 20.000 leden.

Onder deze 20.000 leden waren echter leden, zowel mannen als vrouwen, die zich in bijzondere mate hadden ingezet, resp. gestreden en geofferd, zich strijdvaardig hadden getoond en nooit afwachtend waren, zodat zij en hun gezinnen door terreur en broodroof meer werden getroffen dan die leden die zich meer op de achtergrond hielden.

Door die voorbeeldige houding vormden zij eigenlijk de ruggengraat van de Beweging.

Om die reden had Mussert in augustus 1941 de dienst Strijd en Offer ingesteld.

 

Het “Eredraagteken” is een rond convex uit metaal geperst insigne met een diameter van 23 mm.

Op een zwart achtergrond ingebracht het NSB insigne 16 x 17 mm, verdeeld in de kleuren, zwart en rood, daarin een door lijnen aangegeven driehoek met de

letters NSB alsmede een schildje in de kleuren van de prinsenvlag en de leeuw met het zwaard en de pijlenbundel in zijn poten.

Het geheel geëmailleerd.

Onder dit schildje de goudkleurige wolfsangel in de rand van 3 mm opgelegd aan twee zijden takjes eikenbladeren, daarboven de tekst "STRIJD EN OFFER".

De keerzijde is voorzien van een veiligheidsspeld, aan de onderkant een daarin geperste nummer.

Voor deze speld betreft is dat het nummer " 1623 " en dat nummer is het nummer van het eredraagteken en diende uitsluitend ter registratie voor de Centrale Ereraad.

Het stamboeknummer van de drager of de draagster werd er later handmatig aan de bovenkant ingegraveerd en ontving daarbij ook nog de bijbehorende oorkonde van het eredraagteken.


N.S.B. Partij draagteken (1938)


NSB, WA Kwartiermuts (Schuitje)

 

 

NSB, Kwartiermuts weerafdeling.


NSB Nationaal – Socialistisch Jaarboek 1942

 

Het Jaarboek (Almanak) is een boekwerkje vol informatie (en illustraties) met veel antwoorden op de vragen van de leden.

Zoals bijvoorbeeld: adressen, indelingen en bezetting van de gehele NSB organisatie, het hoofdkwartier, WA,

Jeugdstorm, N.S.V.O., Fronten en Gilden, S.S., districten, kringen, groepen en de voornaamste medewerkers aldaar.

Een terugblik naar hetgeen zich had afgespeeld in het afgelopen jaar met veel illustraties.

Vermelding van de overledenen door aanslagen en de gevallen kameraden aan het front, een vooruitblik op het jaar wat komen ging, een dagagenda, ect., etc.

In het jaarboekje 1942 was opgenomen het boekwerkje “ Distinctieven der Beweging ”.


NSB embleem

 

Mooie NSB machine geweven shirt/uniform arm embleem.

Exemplaar is erg mooi machine geweven (Nederlandse aanmaak) en toont erg mooie details.

Deze emblemen bedoeld voor gebruik op de zwarte linnen blouses.

Mooi decoratief NSB item in mint en ongebruikte staat

 

Afmeting: 7 x 7 x 7 cm


NSB speld

 

Limburg Volksdag  5 september 1936.


NSB speld

 

Gewestelijke Landdag Hemmen 9 Juli 1938.


NSB Speld Sympathiserenden lidmaatschap.

 

Het draagteken Sympathiserenden schildvormig uit metaal geperste, goudkleurig vernikkeld 10 x 8 mm. is ontleend aan het N.S.B. speldje in feite is het, het daaruit genomen Oranje-Blanje-Bleu schildje, de kleuren van de prinsenvlag geëmailleerd daarin de leeuw met het zwaard en de pijlenbundel in zijn poten.

De keerzijde uitgevoerd met een steekspeld gemarkeerd met een maker, Ferdinand Hoffstätter, Bonn ( HBF )


NSB lidmaatschapskaarten

 

Een set NSB lidmaatschapskaarten 1933 t/m 1936 op naam van een en dezelfde persoon die lid was van het eerste uur met een laag stamboek nummer uit den Haag.

Op de achterzijde van lidmaatschapskaart van het jaar 1933 zijn voorzien van de maandelijkse contributie zegels ter hoogte van Fl. 1,- (gulden).