Ons aanbod NSB Items

Hieronder ziet u ons aanbod, gezien wij dat dubbel in de collectie hebben kunnen wij dat u aanbieden.

Onze voorkeur gaat het liefst uit om het te ruilen voor andere zaken om zo weer wat nieuws aan onze collectie te kunnen toevoegen.

Gezien dat het niet altijd mogelijk is om wat te kunnen ruilen of inruilen bestaat de mogelijkheid ook om het te kopen.

Het gaat hier om origineel materiaal van voor 1945 wat niet vernietigd is.

Heden ten dagen is er veel reproductie materiaal in omloop gezien er een hoop vernietigd is, wij geven u garantie op originaliteit en bent u zeker van authentiek materiaal gezien wij ook de kennis van zaken in huis hebben.

 

Heeft u interesse of kunt u ons wat aanbieden wij kopen ook in van een enkel document tot geheel complete verzameling of nalatenschap, neem dan even vrijblijvend contact op. Discretie en privacy geboden.


N.S.B. Eredraagteken "Strijd en Offer"

 

Leden die zich inspanden om werkelijk te dienen, behoorden tot de werkerskern van de Beweging.

Zij die vijf jaren of langer lid waren hadden al doorzettingsvermogen en trouw getoond.

Zij hadden als blijk van erkenning daarvoor het vijfjarenspeldje met het opschrift "HOU EN TROU" uitgereikt gekregen; dat waren eind 1941 rond de 20.000 leden.

Onder deze 20.000 leden waren echter leden, zowel mannen als vrouwen, die zich in bijzondere mate hadden ingezet, resp. gestreden en geofferd, zich strijdvaardig hadden getoond en nooit afwachtend waren, zodat zij en hun gezinnen door terreur en broodroof meer werden getroffen dan die leden die zich meer op de achtergrond hielden.

Door die voorbeeldige houding vormden zij eigenlijk de ruggengraat van de Beweging.

Om die reden had Mussert in augustus 1941 de dienst Strijd en Offer ingesteld.

 

Het “Eredraagteken” is een rond convex uit metaal geperst insigne met een diameter van 23 mm.

Op een zwart achtergrond ingebracht het NSB insigne 16 x 17 mm, verdeeld in de kleuren, zwart en rood, daarin een door lijnen aangegeven driehoek met de

letters NSB alsmede een schildje in de kleuren van de prinsenvlag en de leeuw met het zwaard en de pijlenbundel in zijn poten.

Het geheel geëmailleerd.

Onder dit schildje de goudkleurige wolfsangel in de rand van 3 mm opgelegd aan twee zijden takjes eikenbladeren, daarboven de tekst "STRIJD EN OFFER".

De keerzijde is voorzien van een veiligheidsspeld, aan de onderkant een daarin geperste nummer.

Voor deze speld betreft is dat het nummer " 1623 " en dat nummer is het nummer van het eredraagteken en diende uitsluitend ter registratie voor de Centrale Ereraad.

Het stamboeknummer van de drager of de draagster werd er later handmatig aan de bovenkant ingegraveerd en ontving daarbij ook nog de bijbehorende oorkonde van het eredraagteken.


Foto- Ansichtkaart

 

Anton Mussert ontmoeting met Adolf Hitler

(Foto Hoffman München).

Een zeldzame fotokaart in zeer goede staat die niet

gemakkelijk te vinden is.


N.S.B. Mussertmedaille 1940.

 

 

Een geplatineerd geelkoperen medaille, de N.S.B

"Mussertmedaille" heeft een diameter van 40 mm.

Daarop aangebracht het borstbeeld van Mussert, en aan de rand in reliëfblokletters het opschrift," NATIONAAL SOCIALISTISCHE BEWEGING . LEIDER MUSSERT . "

De keerzijde vertoont aan de rand in reliëfblokletters het opschrift, "WA MARCHEERT * HOU ZEE * "en in het midden, "KERSTMARSCH 1940"

 De medaille werd gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart - rood - zwart.


N.S.B. Partij draagteken (1938)


NSB, WA Kwartiermuts (Schuitje)

 

 

NSB, Kwartiermuts weerafdeling.


NSB Nationaal – Socialistisch Jaarboek 1942

 

Het Jaarboek (Almanak) is een boekwerkje vol informatie (en illustraties) met veel antwoorden op de vragen van de leden.

Zoals bijvoorbeeld: adressen, indelingen en bezetting van de gehele NSB organisatie, het hoofdkwartier, WA,

Jeugdstorm, N.S.V.O., Fronten en Gilden, S.S., districten, kringen, groepen en de voornaamste medewerkers aldaar.

Een terugblik naar hetgeen zich had afgespeeld in het afgelopen jaar met veel illustraties.

Vermelding van de overledenen door aanslagen en de gevallen kameraden aan het front, een vooruitblik op het jaar wat komen ging, een dagagenda, ect., etc.

In het jaarboekje 1942 was opgenomen het boekwerkje “ Distinctieven der Beweging ”.


NSB embleem

 

Mooie NSB machine geweven shirt/uniform arm embleem.

Exemplaar is erg mooi machine geweven (Nederlandse aanmaak) en toont erg mooie details.

Deze emblemen bedoeld voor gebruik op de zwarte linnen blouses.

Mooi decoratief NSB item in mint en ongebruikte staat

 

Afmeting: 7 x 7 x 7 cm


NSB speld

 

Limburg Volksdag  5 september 1936.


NSB speld

 

Gewestelijke Landdag Hemmen 9 Juli 1938.


NSB Boekwerkje “Distinctieven der Beweging”

 

Dit boekje 'Distinctieven der Beweging'  is een periodieke informatieve uitgave waarin alle uniformen en emblemen staan zoals gedragen door de NSB en gelieerde organisaties.

Zeldzaam origineel NSB boekje in goede gebruikte staat!

Een handig naslagwerk bordde vol met Afbeeldingen van uniformen, onderscheidingstekens vlaggen, vaandels etc.

Uitgegeven 1941 in opdracht van den organisatieleider der NSB.

Formaat : 15 x 10 cm

Omvang : 33 pagina's

Zie foto's van enkele bladzijden uit dit zakboekje.

 


NSB Speld Sympathiserenden lidmaatschap.

 

Het draagteken Sympathiserenden schildvormig uit metaal geperste, goudkleurig vernikkeld 10 x 8 mm. is ontleend aan het N.S.B. speldje in feite is het, het daaruit genomen Oranje-Blanje-Bleu schildje, de kleuren van de prinsenvlag geëmailleerd daarin de leeuw met het zwaard en de pijlenbundel in zijn poten.

De keerzijde uitgevoerd met een steekspeld gemarkeerd met een maker, Ferdinand Hoffstätter, Bonn ( HBF )


W.A. Strijdersteken

 

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de strijdperiode van de W.A. stelde de commandant A. J. Zondervan op 7 Januari 1943 het W.A. strijdersteken in.

Het W.A. strijdersteken werd voor het eerst uitgereikt op 10 Januari 1943 in Utrecht aan leden die lid waren van de W.A. in de periode van 7 Januari 1933 tot de ontbinding op 26 December 1935 en toch onafgebroken lid zijn gebleven van de N.S.B.

Deze onderscheiding word ook wel het W.A. Oud-strijderteken genoemd.

 

De bepalingen betreffende het W.A. strijdersteken en verschillende modellen kunt u in zeer uitgebreide vorm nalezen op onze website.


Legpenning " Hou en Trou "

 

Na de uitreiking van de legpenning behorende bij het ereteken "Strijd en Offer" tijdens de viering van Mussert zijn 49-ste verjaardag, die werd gehouden in de schouwburg te Utrecht op 11 mei 1943, zouden de nabestaanden van alle gesneuvelden na enige tijd de nog in te stellenlegpenning voor aan het front gevallenen ontvangen, liet Mussert weten.

Deze " Hou en trou" legpenning zou dus worden uit gereikt aan de nabestaande van de gesneuvelde die aan het front warengevallen.

De penning toont de "Hou en Trou" medaille, met het hakenkruis en de wolfsangel dat verwijst naar het Germaanse lotsverbondenheid, waaronder een Duitse stalen helm op een eikenbladtak rust met daaraan een rouwlint met de tekst, "HOU EN TROU" wat staat voor vast verbonden aan elkaar, trouw in leven tot in den dood.

Een cartouche waarin de naam van de gesneuvelde, het levensrune met geboortedatum en het dodenrune met overlijdensdatum gegrafeerd werd.

Daaronder in reliëfblokletters het opschrift aangebracht: MUSSERT 1941, het jaar waarop Mussert het bevel gaf tot een totale mobilisatie van de beweging(dienstplicht),voor de militaire strijd tegen de gemeenschappelijke vijand.

Ook het jaar waarin het eerste W.A. regiment van drieduizendman naar Rusland (het Oostfront) vertrok.

Dit verklaart tevens ook zijn bijnaam "Oostfrontplaquette" van deze legpenning.

Rechts onder de tak eikenbladeren gesigneerd met C A , dit is het nomogram van de ontwerper van deze legpening.

De Utrechtse kunstenaar Cris (Christoffel) Agterberg, ontwerper van meubels, sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen. C. Agterberg in 1932 lid geworden van de N.S.B. tot en met de ondergang van de partij aan het einde van de oorlog.

Zijn galerie werd officieel erkend door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en werd zodoende een podium voor bij de Kultuurkamer aangesloten kunstenaars.

Aan het einde van oorlog is Agterberg gearresteerd en gevangen gezet in interneringskamp Nieuwersluis waarna hij is overgebracht naar Amersfoort en in november1947 voor het Tribunaal te Utrecht gekomen.

Het Tribunaal veroordeelde hem een internering op te leggen voor de tijd gelijk aan het voorarrest en ontzetting uit de beide kiesrechten voor het leven.

Gezien Agterberg veder geen misdaden ten lasten konden gelegd en dodelijk ziek was, hij leed aan kanker wat ook mee speelde in het uitgesproken vonnis, hij overlijd op 21 november 1948 te Utrecht (1883-1948).

In de rand aan de bovenzijde in het midden van de penning is een muntteken geslagen, de Mercuriusstaf, dat geeft aan dat de penning vervaardigdis door 's Rijks Munt te Utrecht.

Deze legpenning is vervaardigd uit geplatineerd metaal meteen aanzienlijk gehate aan zink.

De legpenning heeft een afmeting van 67 x 41 mm.

 

 

 

Plaque for Next-of-Kin of Fallen N.S.B. "Strijd en Offer"

The platinum plated metal warp, with some addition of zinc on which a laurel wreath is applied, with a mourning ribbon with the text "Strijd en Offer" with the bearer and a cartouche underneath which the name of the deceased or fallen wearer / carrier was engraved.It is very raar to find one!

In very good condition.

 


NSB Propaganda tijdschrift Echo ( Fotonieuws ) 

 

SS P.K. "Dieren aan het front".

No. 9 september 1944


NSB Herinneringshanger

 

Bijeenkomst NSB Hagespraak 1938.

(Nationaal tehuis Mussert Lunteren)


NSB Herinneringsspeld

 

Bijeenkomst NSB Hagespraak 1939.

(Nationaaltehuis Mussert Lunteren)


Postkaarten / Briefkaarten  / Ansichtkaarten

 

Verschillende poststukken en propaganda kaarten die wij dubbel hebben in onze collectie, NSB -  Nederlandse vrijwilligers -  Legioen Nederland - SS .

 

Wij zijn zelf ook nog op zoek naar diverse propaganda ansichtkaarten en briefkaarten die in de periode 1932 t/m 1945 zijn uitgegeven door verschillende instanties.

 

Mocht u toevallig nog wat ergens hebben liggen, wij nemen die graag van u over en betalen u daar een goede prijs voor, neem s.v.p. vrijblijvend contact met ons op,

museum@bezetting40-45.nl


NSB lidmaatschapskaarten

 

Een set NSB lidmaatschapskaarten 1933 t/m 1936 op naam van een en dezelfde persoon die lid was van het eerste uur met een laag stamboek nummer uit den Haag.

Op de achterzijde van lidmaatschapskaart van het jaar 1933 zijn voorzien van de maandelijkse contributie zegels ter hoogte van Fl. 1,- (gulden).


WA Pet embleem (Kader)

 

De WA rangen kader, 5 – 15: Vaandrig (5), Kompaan (6) en Opperkompaan (7) Hopman (8), Opperhopman (9) en Onderbanleider (10) Banleider (11), Opperbanleider (12), Heerbanleider (13) en Opperheerbanleider (14) 15: Commandant (15)

 

Mooi origineel WA pet embleem in nog in goede staat.


W.A. Weersportinsigne (Zilver).

 

Aangezien de WA een semimilitaire organisatie was , bestond reeds van de aanvang af het plan om de sportproeven aan te vullen met andere eisen, waardoor dit insigne het karakter zou krijgen van een weersportinsigne , dat uitdrukking geeft aan lichamelijke geoefendheid en daarenboven aan een graad van weerbaarheid.

Daar in 1941 de WA dienst werd ingesteld, en wel mede voor een militaire opleiding werd ook velddienst ingevoerd, zodat er een strijdbare politieke soldaat werd gevormd.

De velddienst bestaat ook uit een theoretisch en practisch deel dat terreinkennis, terreinschetsen, gebruik van kompas en stafkaart’,orientante en afstand schatten, camoufleren en kaartlezen bevat.

Daarom had de WA als weerkorps meer behoefte had aan een “weersport” dan alleen aan sport in de meer gebruikelijke betekenis van het woord.

 

Vandaar dat er in 1943 ook het zilveren en gouden " Weersportinsigne" werd ingesteld doordat aan de eisen ten aanzien van zwemmen en afstandsmars, ook nog die voor veldloop, handgranaatdoelwerpen, schieten, en voor het gouden insigne tevens nog de velddienst werd toegevoegd waardoor de waarde ten aanzien van het Sportinsigne aanzienlijk was toegenomen.

 

Voor het behalen van het zilveren en gouden "Weersportinsigne" zal dus onder anderen blijk van een geslaagde militaire vooropleiding aanwezig moeten zijn om een weerman als politiek soldaat te kunnen bestempelen.

Zo werd in 1943 het " Weersportinsigne" ingesteld en werd de vorming tot een politiek soldaat en de scholing steeds

intensiever.

 

Naast het zilveren " Weersportinsigne" was ook het "gouden Weersportinsigne" ingevoerd waarvoor geen groepsindeling (leeftijd) geld.

 

Ook voor hen die geen die geen lid waren van de WA bestond de mogelijkheid tot het behalen van een "Weersportinsigne" en konden dud ook de speciaal ingerichte kaderscholen bezoeken om te oefefen in het schieten en handgranaat werpen.


NSB / WA Distinctieven

 

Complete set in de Rang WA Weerman, kraagspiegels en schouderstukken.


Strijdblad "De Zwartesoldaat"

 

 

Nadat in juli 1940 de Weerafdeling (WA) van de NSB heropgericht werd kwam er ook een strijdblad voor de WA met de titel "De Zwarte Soldaat", op 4 april 1945 ( 5e jaargang No.29) verscheen De Zwarte Soldaat voor het laatst en een gestencilde nooduitgave.

 

Wij hebben enkele nummers dubbel die wij kunnen aanbieden.

Zie hiernaast enkele voorbeelden.

Zelf zijn nog haastig op zoek naar diverse nummers of gehele complete jaargangen.

Mocht u een exemplaar of complete jaargangen hebben neem dan even contact met ons op.


WA set Schouderstukken, Lager Kader

 

Deze schouderbedekking behorende toe aan de W.A. rangen: 5-7

  1. Vaandrig (5)
  2. Kompaan (6)
  3. Opperkompaan (7)

Voor meer informatie zie de webpagina,