Ons aanbod SS Items

Hieronder ziet u ons aanbod, gezien wij dat dubbel in de collectie hebben kunnen wij dat u aanbieden.

Onze voorkeur gaat het liefst uit om het te ruilen voor andere zaken om zo weer wat nieuws aan onze collectie te kunnen toevoegen.

Gezien dat het niet altijd mogelijk is om wat te kunnen ruilen of inruilen bestaat de mogelijkheid ook om het te kopen.

Het gaat hier om origineel materiaal van voor 1945 wat niet vernietigd is.

Heden ten dagen is er veel reproductie materiaal in omloop gezien er een hoop vernietigd is, wij geven u garantie op originaliteit en bent u zeker van authentiek materiaal gezien wij ook de kennis van zaken in huis hebben.

 

Heeft u interesse of kunt u ons wat aanbieden wij kopen ook in van een enkel document tot geheel complete verzameling of nalatenschap, neem dan even vrijblijvend contact op. Discretie en privacy geboden.


Begunstigende leden SS speld

 

Het insigne SS-BL Begunstigende Leden der SS Nederland, ovale vorm en uit ijzer geperste, zilverkleurig vernikkeld , 19.5 x 15 mm.

De zonnerunen rand, het hakenkruis en de letters BL in het zilver vernikkeld in een zwarte geëmailleerde achtergrond, waarbij het hakenkruis de groot Germaanse gedachte verzinnebeeld.

Keerzijde voorzien van steekspeld gemankeerd met een insigne nummer (A 5875) dat begint met de hoofdletter " A ".

Insigne die zijn voorzien van nummer dat begint met de hoofdletter " A " waren voor manlijke begunstigende SS Leden en zijn ook dusdanig herkenbaar dat die uitgevoerd is met een steekspeld.

Dit speldje was in alle Germaanse landen, slechts de letters veranderen met de landstaal.


NSB medaille "HOU EN TROU"  (Mussertkruis)

 

Deze medaille bestaat uit drie delen en is geëmailleerd en verguld.

De gekruiste zwaarden geven de strijd aan die gevoerd is. Het geëmailleerde deel bestaat uit zwart email, met daarbinnen vlakken van rood email, rood voor bloed en zwart voor bodem en heeft een afmeting van 38 x 38 mm.

Een aparte, wit geëmailleerde schijf met een diameter van Ø 20 mm is aan beide zijden van de onderscheiding gesoldeerd.

De voorzijde toont de witte schijf met de tekst 'Mussert 1941' in het midden; dat is het jaar waarin Mussert het bevel gaf tot een totale mobilisatie van de Beweging, voor de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand.

Daaromheen een rand met de tekst, "HOU EN TROU" wat staat voor vast verbonden aan elkaar, trouw in leven tot in den dood met daaronder eikenbladeren.

De keerzijde toont de witte schijf met het Hakenkruis met daaroverheen een 'wolfsangel', waaronder eikenbladeren.

De opschriften en beeltenis zijn uitgevoerd in goud –opdruk.

Het driekleurig zijden ordelint is 30 mm breed en toont de kleuren van de prinsenvlag: Oranje-Blanje-Bleu met baanbreedten van: 10 - 3½ - 3 - 3½ - 10 mm.

De bijbehorende baton bestaat ook uit een zijden ordelint in de breedte van 30 mm ook in de kleuren, blauw, zwart en rood met eveneens de baanbreedten van: 10 - 3½ - 3 - 3½ - 10 mm met een hoogte van 18½ mm, met daar op in het midden de verguld gekruiste zwaarden van 11 x 11 mm.


SS Vlaanderen

 

Het insigne SS-BL , Lidmaatschap speld Begunstigde leden Vlaamse SS.


Speld Zweedse Lindholms beweging SSS

 

SSS - Svensk socialistisk samling.


NSB Broche Odalrune

 

Mooie originele Nederlandse NSB Vrouwen Broche (Nederlandsche Heemkunst Broche).

Voorzien van runenteken het "Odalrune" 

Een functionele speld bevindt zich op de holle achterzijde.

Het exemplaar is niet zichtbaar maker gemarkeerd. Mooie originele broche in erg goede staat!

De broche heeft een diameter van 4cm.


NSB Boekwerkje “Distinctieven der Beweging”

 

Dit boekje 'Distinctieven der Beweging'  is een periodieke informatieve uitgave waarin alle uniformen en emblemen staan zoals gedragen door de NSB en gelieerde organisaties.

Zeldzaam origineel NSB boekje in goede gebruikte staat!

Een handig naslagwerk bordde vol met Afbeeldingen van uniformen, onderscheidingstekens vlaggen, vaandels , SS etc.

Uitgegeven 1941 in opdracht van den organisatieleider der NSB.

Formaat : 15 x 10 cm

Omvang : 33 pagina's

Zie foto's van enkele bladzijden uit dit zakboekje.

 


Brochure Nederlandse SS

 

Titel : De sneeuw daalt zacht ...

Uitgever : Vrijwilligers Legioen Nederland

Jaar : 1941

Formaat : 23 x 16 cm

Omvang : 16 ongenummerde pagina's


W.A. Strijdersteken

 

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de strijdperiode van de W.A. stelde de commandant A. J. Zondervan op 7 Januari 1943 het W.A. strijdersteken in.

Het W.A. strijdersteken werd voor het eerst uitgereikt op 10 Januari 1943 in Utrecht aan leden die lid waren van de W.A. in de periode van 7 Januari 1933 tot de ontbinding op 26 December 1935 en toch onafgebroken lid zijn gebleven van de N.S.B.

Deze onderscheiding word ook wel het W.A. Oud-strijderteken genoemd.

 

De bepalingen betreffende het W.A. strijdersteken en verschillende modellen kunt u in zeer uitgebreide vorm nalezen op onze website.


Legpenning " Hou en Trou "

 

Na de uitreiking van de legpenning behorende bij het ereteken "Strijd en Offer" tijdens de viering van Mussert zijn 49-ste verjaardag, die werd gehouden in de schouwburg te Utrecht op 11 mei 1943, zouden de nabestaanden van alle gesneuvelden na enige tijd de nog in te stellenlegpenning voor aan het front gevallenen ontvangen, liet Mussert weten.

Deze " Hou en trou" legpenning zou dus worden uit gereikt aan de nabestaande van de gesneuvelde die aan het front warengevallen.

De penning toont de "Hou en Trou" medaille, met het hakenkruis en de wolfsangel dat verwijst naar het Germaanse lotsverbondenheid, waaronder een Duitse stalen helm op een eikenbladtak rust met daaraan een rouwlint met de tekst, "HOU EN TROU" wat staat voor vast verbonden aan elkaar, trouw in leven tot in den dood.

Een cartouche waarin de naam van de gesneuvelde, het levensrune met geboortedatum en het dodenrune met overlijdensdatum gegrafeerd werd.

Daaronder in reliëfblokletters het opschrift aangebracht: MUSSERT 1941, het jaar waarop Mussert het bevel gaf tot een totale mobilisatie van de beweging(dienstplicht),voor de militaire strijd tegen de gemeenschappelijke vijand.

Ook het jaar waarin het eerste W.A. regiment van drieduizendman naar Rusland (het Oostfront) vertrok.

Dit verklaart tevens ook zijn bijnaam "Oostfrontplaquette" van deze legpenning.

Rechts onder de tak eikenbladeren gesigneerd met C A , dit is het nomogram van de ontwerper van deze legpening.

De Utrechtse kunstenaar Cris (Christoffel) Agterberg, ontwerper van meubels, sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen. C. Agterberg in 1932 lid geworden van de N.S.B. tot en met de ondergang van de partij aan het einde van de oorlog.

Zijn galerie werd officieel erkend door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en werd zodoende een podium voor bij de Kultuurkamer aangesloten kunstenaars.

Aan het einde van oorlog is Agterberg gearresteerd en gevangen gezet in interneringskamp Nieuwersluis waarna hij is overgebracht naar Amersfoort en in november1947 voor het Tribunaal te Utrecht gekomen.

Het Tribunaal veroordeelde hem een internering op te leggen voor de tijd gelijk aan het voorarrest en ontzetting uit de beide kiesrechten voor het leven.

Gezien Agterberg veder geen misdaden ten lasten konden gelegd en dodelijk ziek was, hij leed aan kanker wat ook mee speelde in het uitgesproken vonnis, hij overlijd op 21 november 1948 te Utrecht (1883-1948).

In de rand aan de bovenzijde in het midden van de penning is een muntteken geslagen, de Mercuriusstaf, dat geeft aan dat de penning vervaardigdis door 's Rijks Munt te Utrecht.

Deze legpenning is vervaardigd uit geplatineerd metaal meteen aanzienlijk gehate aan zink.

De legpenning heeft een afmeting van 67 x 41 mm.

 

 

 

Plaque for Next-of-Kin of Fallen N.S.B. "Strijd en Offer"

The platinum plated metal warp, with some addition of zinc on which a laurel wreath is applied, with a mourning ribbon with the text "Strijd en Offer" with the bearer and a cartouche underneath which the name of the deceased or fallen wearer / carrier was engraved.It is very raar to find one!

In very good condition.

 


Begunstigende leden SS speld

 

Het insigne Begunstigende Leden der SS, ovale vorm en uit ijzer geperste, zilverkleurig vernikkeld , 19.5x 15 mm.

De zonnerunen rand, het hakenkruis en de letters BL in het zilver vernikkeld op een zwarte geëmailleerde achtergrond, waarbij het hakenkruis de groot Germaanse gedachte verzinnebeeld.

Keerzijde voorzien van veiligheidsspeld gemankeerd met een insigne nummer dat begint met de hoofdletter " B ".

Insigne die zijn voorzien van nummer dat begint met de hoofdletter " B " waren voor vrouwelijke begunstigende SS Leden en zijn ook dusdanig herkenbaar dat die uitgevoerd is met een veiligheidsspeld.

Dit speldje ( förderndes mitglied der SS ) was in alle Germaanse landen, slechts de letters veranderen met de landstaal.


SS werving brochure "Dich Ruft die SS"

 

Propaganda brochure m.b.t. vrijwillige aanmelding bij de Waffen SS, inclusief het aanmeldingsformulier achterin de brochure, die vaak ontbreekt.

 

Der Reichsführer SS

Hermann Hillger KG

Berlin, um 1942

94 blz. 20,5 x 14,5 cm


NSB Propaganda tijdschrift Echo ( Fotonieuws ) 

 

SS P.K. "Dieren aan het front".

No. 9 september 1944


Postkaarten / Briefkaarten  / Ansichtkaarten

 

Verschillende poststukken en propaganda kaarten die wij dubbel hebben in onze collectie, Nederlandse vrijwilligers -  Legioen Nederland - SS .

 

Wij zijn zelf ook nog op zoek naar diverse propaganda ansichtkaarten en briefkaarten die in de periode 1932 t/m 1945 zijn uitgegeven door verschillende instanties.

 

Mocht u toevallig nog wat ergens hebben liggen, wij nemen die graag van u over en betalen u daar een goede prijs voor, neem s.v.p. vrijblijvend contact met ons op,

museum@bezetting40-45.nl


Speldje NSNAP  (Van Rappard)

 

Het speldje is ontkomen aan de totale vernietiging van het geen wat deed herinnerden aan de bezettingsmacht waar men de haat na de bevrijding graag op bod vierde, het speldje is wat beschadigt maar ondanks dat een zeer zeldzaam exemplaar wat je niet meer zo snel tegen zal komen.

 

De NSNAP van "Van Rappard" was weinig succesvol.

Bijna al haar leden kwamen uit het grensgebied van Nederland en Duitsland.

De NSNAP-Van Rappard streefde naar het opgaan van Nederland in het Duitse Rijk.

Het stond daarmee lijnrecht tegenover de NSB, die juist streefde naar een onafhankelijk, nationaalsocialistisch Nederland. De NSNAP-Van Rappard heette korte tijd 'NSNAP-Hitler-beweging.'

Op bevel van de Führer moest men het aanhangsel 'Hitler-beweging' in 1937 laten vallen.

De NSNAP-Van Rappard bezat een eigen SA, en deed er alles aan om de NSB in antisemitisme te overtreffen.

De partij werd reeds voor de oorlog ontbonden, maar herleefde na de Duitse inval.

Eind 1941 werd de partij verboden door de Duitse bezetter.

 


Maandblad De Nederlandsche Politie (Staatspolitie)

 

"Orgaan van den Kameraadschapsbond der Nederlandsche politie"

Nummer 10 (15 mei 1944)

Nummer 14 (15 juli 1944)

 

De inhoud is een bron aan informatie en zeker een must voor de verzamelaar die geïnteresseerd is in het wel en wee betreffende de politieagenten in dienst bij de Staatspolitie die viel onder de SS in Nederland.


Speld NSNAP  (majoor Kruyt)

 

Speld partijdag, Nederlandse Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij te Nijmegen 28.07.1935

Op zondag 28 juli werd door de N.S.N.A.P. waarvan de antisemiet majoor Kruyt de leider was een landdag gehouden.

Deze landdag werd bezocht door zo’n 1000 in Duitsland wonende Nederlanders, die per boot aankwamen en vanaf de kade per autobus of te voet volgden naar

het landgoed “Berg en Dal” waar de N.S.N.A.P. landdag

gehouden werd.

Afmeting 39.5 mm x 27.5 mm


Lidmaatschap speldje NSNAP  (Van Rappard)

 

Knoopsgat speld Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij (NSNAP), een antisemitische partij.

De N.S.N.A.P. van "Van Rappard" was weinig succesvol.

Bijna al haar leden kwamen uit het grensgebied van Nederland en Duitsland.

De NSNAP-Van Rappard streefde naar het opgaan van Nederland in het Duitse Rijk.

Het stond daarmee lijnrecht tegenover de NSB, die juist streefde naar een onafhankelijk, nationaalsocialistisch Nederland. De NSNAP-Van Rappard heette korte tijd 'NSNAP-Hitler-beweging.'

Op bevel van de Führer moest men het aanhangsel 'Hitler-beweging' in 1937 laten vallen.

De NSNAP-Van Rappard bezat een eigen SA, en deed er alles aan om de NSB in antisemitisme te overtreffen.

De partij werd reeds voor de oorlog ontbonden, maar herleefde na de Duitse inval.

Eind 1941 werd de partij verboden door de Duitse bezetter.

De speld heeft een diameter van 16.6mm.