Archief


N.S.B. Jaarlijkshe Afstandsmarsch medaille .

 

De  draagmedaille heeft zwarte geëmailleerde achtergrond met rode email- balken, met baanbreedten van 2 - 6 - 2 mm., naar het voorbeeld van de WA-Heerban vlag.

Het NSB-insigne heeft de kleuren, zwart en rood en

In gouden letters NSB, het schildje in de kleuren van de prinsenvlag, Oranje-Blanje-Bleu , en de leeuw met het zwaard en de pijlenbundel in zijn poten.

Op de keerzijde van de medaille is aangebracht het

opschrift, " NSB HOU ZEE " en aan de rand in reliëfblokletters " JAARLIJKSCHE * ASTANDSMARSCH"

De medaille gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart en rood met baanbreedten van:

5 - 3 - 4 - 10 - 4 - 3 - 5 mm.

De geëmailleerde draagmedaille heeft een diameter van 35 mm.

WI-450


N.S.B. lidmaatschapskaart 1933

 

Lidmaatschapskaart 1933 op naam van persoon uit Rotterdam die lid werd op 22 augustus 1933 en het stamboeknummer 8087 kreeg.

Op de achterkant de contributiezegels

Vroege Lidmaatschapskaarten zijn zeker zeldzaam te noemen.

 

Persoonsgegevens zijn digitaal weggewerkt, dus niet op de lidmaatschapskaart zelf!

WI- 135


N.S.B. lidmaatschapskaart 1934

 

NSB lidmaatschapskaart 1934 op naam van persoon met stamboeknummer 8087 uit Rotterdam.

Betreft het zelfde persoon van de lidmaatschapskaart uit 1933 hier boven.

Vroege Lidmaatschapskaarten zijn zeker zeldzaam te noemen.

 

Persoonsgegevens zijn digitaal weggewerkt, dus niet op de lidmaatschapskaart zelf!

WI- 125


N.S.B. Collecte

 

NSB collectebus "gezinsbusje" (ook wel het verjaardag busje genoemd)

Voor kleine giften ter bate van het "strijd en Verkiezingsfonds" werd ieder lid vanaf oktober 1934 in de gelegenheid gesteld om bij de kring- resp. groepsleider een collectebusje af te halen.

Het collectebusje dat werd beschreven als: zij zijn werkelijk een sieraad voor de huiskamer van ieder oprecht N.S.B. gezin en mogen er niet ontbreken.

Het N.S.B. gezinsbusje dat ieders N.S.B. gezin wel aanwezig dienden te zijn voor zijn vrienden en kennissen zodat ook zij er een kleinigheid in deden tot steun van het "strijd en Verkiezingsfonds".

Onder Leden waren ook zelfstandige ondernemers die het collectebusje op hun toonbank hadden staan om zo hun klanten het onder de aandacht te brengen om en gift te doen ten bate van het NSB "strijd en Verkiezingsfonds"

Deze gezinsbusje werd en zo nodig maandelijks door de strijdfondsinsters opgehaald.

Het N.S.B. gezinsbusje vervaardigd uit blik, bedruk met de zwart rode kleuren en het insigne en werden verzegeld afgegeven

De collectebus N.S.B. "gezinsbusje" heeft een diameter van 6 cm. hoogte van 7 cm .

WI-210


N.S.B. Eredraagteken " Dienen en Volharden"

 

Tijdens de herdenking van het tienjarig bestaan van de Nationaal-Socialistische Beweging die gevierd werd op 14 december 1941 te Utrecht, werd door Mussert aangekondigd dat er voor trouwe ‘kameraadskes’ (vrouwelijke leden) van het Vierduiten- en Strijdfonds nog een afzonderlijk onderscheidingsteken zal komen: het Eredraagteken " Dienen en Volharden".

Het eredraagteken dat ingesteld werd door Mussert voor de kameraadskes, die jaren trouw en ijverig geld voor de Beweging geïnd hadden.

De toewijzing van dit eredraagteken diende, evenals bij het eredraagteken Strijd en Offer, onder toezicht van de Centrale Ereraad te geschieden.

De eerste uitreiking vond plaats ter gelegenheid van Mussert’s 48-ste verjaardag, op 17 mei 1942 in de zaal "Diligentia" in den Haag.

Aldaar ontvingen de eerste driehonderd kameraadskes uit naam van de Leider, uitgereikt door de gemachtigde van de leider, J.W. Baron van Haersolte Van Haerst, het eredraagteken " Dienen en Volharden" .

WI-200

 


N.S.B. affiche

 

Raam affiche "Steunt , als goede Nederlanders Mussert in zijn zwaren strijd,...juist NU ".

Ik ben Nederlander met hart en ziel, en ieder, die dit land kapot wil maken, zal in mij zijn grootste vijand vinden. Mussert 8-4-1941.

 

Uithangtijd: augustus 1942,

Gebruikte staat, tweezijdig bedrukt,  25 x 17.5 cm.


N.S.B. Partij draagteken (1938)

 

 

NSB lidmaatschap speld is tijdelijk uitgegeven in 1938 en korte tijd later weer in getrokken. 


N.S.B. Nederlandsche Arbeidsfront (NAF)

 

Lidmaatschap speld van het Nederlandsche Arbeidsfront.

Het NAF ledenspeld is compleet met de originele naald en verkeerd ook in zeer goede conditie.


N.S.B. Foto kaart 

 

Anton Mussert op audiëntie bij Adolf Hitler. 

Foto Hoffman München.

De foto 2 kaarten hebben een formaat van 9 x 14 cm.


N.S.B.- Het Nederlandsch Agrarisch Front.

 

Lidmaatschap speld Nederlandsch Agrarisch Front.

De keerzijde uitgevoerd met een functionele speld en gemarkeerd met een maker teken, Ferdinand Hoffstätter, Bonn ( HBF ).


N.S.B. - W.A. Voorjaarsmars 1943

 

De "voorjaarsmars" sportmedaille, in de vorm van een draagspeld, geslagen uit zink in driehoekige vorm (39 x 29 mm) en vertoont boven de wolfsangel een schild met de tekst " HEERBAN 11-12", de leeuw met zwaard en pijlenbundel in de poten, omringd door twee tulpen met een lint met de tekst "'VOORJAARS WA MARCSH", de keerzijde voorzien van een speld.

Een afstandsmars was één van de verplicht gestelde eisen waar men aan moest voldoen voor het behalen of het behouden van het "WA-Sportinsigne".


N.S.B. Brochure

 

Brochure van de 4e NSB landdag, Landdagrede van Mussert in den Haag 12 oktober 1935

“Moeten wij Rusland helpen aan een oorlog in Europa?...” –  “Mijn antwoord is: NOOIT” aldus mussert.

Vijfendertigduizend nationaal socialisten bezochten op 12 oktober 1935 de historische 'vierde algemene Landdag', die bij gebrek aan vergaderruimte, in een opgebouwde tent op de weilanden bij Loosduinen moest worden gehouden.

Brochure32 bladzijden Uitgave NENASU- Utrecht.

Gezocht en zeldzaam exemplaar in goede staat.


N.S.B. Herinneringsspeld

 

Herinnering speld/hanger van de grote bijeenkomst NSB 3e Hagespraak 1938.

De hanger van aardewerk met nog de originele steekspeld.

(Nationaal tehuis Mussert Lunteren)


N.S.B. Dag speld /Herinneringsspeld

 

Bijeenkomst NSB 4e Hagespraak 1939.

(Nationaaltehuis Mussert Lunteren)


N.S.B. Dag speld /Herinneringsspeld.

 

Bijeenkomst NSB 2e Hagespraak 1937.

(Nationaaltehuis Mussert Lunteren)


W.A. Kwartiermuts "Manschappen" 

 

Deze kwartiermuts behoorde bij het NSB, WA uniform van de "Manschappen"

De Kwartiermuts  is afgezet met rode biezen, aan de voorzijde een met gouddraad geweven wolfsangel insigne.

De WA kwartiermuts is nog in een mooie staat en zonder mot schade.

IW-850


N.S.B. Propaganda - Fietstocht 1935

 

Op zaterdag 17 augustus 1935 werd er te Haarlemmermeer een Propaganda-Fietstocht gehouden. Zo'n 200 deelnemers vertrokken vanuit Haarlemmermeer richting Hoofddorp via Vijfhuizen naar Aalsmeer waar een pauze werd gehouden en van der Weide ook een toespraak hield.

Na de toespraak werd de fietstocht weer voortgezet door Aalsmeer naar het beginpunt in Haarlemmermeer waar aan elke deelnemer een medaille werd uitgereikt.

 

De medaille 37 x 27 mm, waarop afgebeeld een fietser die door het landschap fietst met daaronder in reliëfblokletters het opschrift, "FIETSTOCHT HAARLEMMERMEER KRING 50 17 AUG. '35." met daarbij het NSB-insigne afgebeeld.

De medaille gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart en rood.

WI-235


W.A. Weersportinsigne (Zilver).

 

Aangezien de WA een semimilitaire organisatie was , bestond reeds van de aanvang af het plan om de sportproeven aan te vullen met andere eisen, waardoor dit insigne het karakter zou krijgen van een weersportinsigne , dat uitdrukking geeft aan lichamelijke geoefendheid en daarenboven aan een graad van weerbaarheid.

Daar in 1941 de WA dienst werd ingesteld, en wel mede voor een militaire opleiding werd ook velddienst ingevoerd, zodat er een strijdbare politieke soldaat werd gevormd.

De velddienst bestaat ook uit een theoretisch en practisch deel dat terreinkennis, terreinschetsen, gebruik van kompas en stafkaart’,orientante en afstand schatten, camoufleren en kaartlezen bevat.

Daarom had de WA als weerkorps meer behoefte had aan een “weersport” dan alleen aan sport in de meer gebruikelijke betekenis van het woord.

 

Vandaar dat er in 1943 ook het zilveren en gouden " Weersportinsigne" werd ingesteld doordat aan de eisen ten aanzien van zwemmen en afstandsmars, ook nog die voor veldloop, handgranaatdoelwerpen, schieten, en voor het gouden insigne tevens nog de velddienst werd toegevoegd waardoor de waarde ten aanzien van het Sportinsigne aanzienlijk was toegenomen.

 

Voor het behalen van het zilveren en gouden "Weersportinsigne" zal dus onder anderen blijk van een geslaagde militaire vooropleiding aanwezig moeten zijn om een weerman als politiek soldaat te kunnen bestempelen.

Zo werd in 1943 het " Weersportinsigne" ingesteld en werd de vorming tot een politiek soldaat en de scholing steeds

intensiever.

 

Naast het zilveren " Weersportinsigne" was ook het "gouden Weersportinsigne" ingevoerd waarvoor geen groepsindeling (leeftijd) geld.

 

Ook voor hen die geen die geen lid waren van de WA bestond de mogelijkheid tot het behalen van een "Weersportinsigne" en konden dud ook de speciaal ingerichte kaderscholen bezoeken om te oefefen in het schieten en handgranaat werpen.


N.S.B. Boekenlegger 

 

De linnen boekenleggers met de tekst: "Godsvertrouwen, Liefde voor Volk en Vaderland, Eerbied voor den Arbeid" met het NSB embleem, die waren

verkrijgbaar vanaf 1934 bij het hoofdkwartier, afdeling materieel postbus 130, Utrecht.

22.5 x 5 cm.


 N.S.B. 5 jaar speld Mussert wint 1931 - 1936.


N.S.B. Mouwonderscheidingsteken

 

Het onderscheidingsteken van de Bereden WA 

Dit Embleem was bestemd voor het Uniform en werd

gedragen op de linkermouw.


N.S.B. - W.A. poster-affiche

 

NSB propaganda Affiche,

"OP DE BRES" Voor de toekomst van land en volk

 

 

wordt lid van de W.A.

Politieke Propagandaplaat No. 5005

Drukkerij:  Mes & Bronkhorst, Haarlem.

Het affiche verkeerd in uitmuntende staat.

Afmeting 30 x 45 cm.