Archief


N.S.B. Landdag

 

NSB Herinnerings speld Hemmen.

Uitgegeven ter gelegenheid van de Gewestelijke Landdag in Hemmen, 9 juli 1938.

Met het toenmalige nieuwe logo van de NSB met wolfsangel.

Messing, doorsnede 32 mm. 

WI-100


 Nederlandse Arbeidsfront 

 

Lidmaatschap speld Nederlandse Arbeidsfront (NAF)2e model 1940.

WI-115


N.S.B. vlag (prinsenvlag)

 

De nationale NSB vlag, Oranje Blanje Bleu.

De vlag van katoen heeft een afmetingen van 135 x 85 cm. met het originele bevestigingskoord.

 

Mooi origineel exemplaar met normale sporen van gebruik.

WI-195


N.S.B. herinnerings speld

 

Volksdag Limburg 5 September 1936.

WI-100


N.S.B. Collecte

 

NSB collectebus "gezinsbusje" (ook wel het verjaardag busje genoemd)

Voor kleine giften ter bate van het "strijd en Verkiezingsfonds" werd ieder lid vanaf oktober 1934 in de gelegenheid gesteld om bij de kring- resp. groepsleider een collectebusje af te halen.

Het collectebusje dat werd beschreven als: zij zijn werkelijk een sieraad voor de huiskamer van ieder oprecht N.S.B. gezin en mogen er niet ontbreken.

Het N.S.B. gezinsbusje dat ieders N.S.B. gezin wel aanwezig dienden te zijn voor zijn vrienden en kennissen zodat ook zij er een kleinigheid in deden tot steun van het "strijd en Verkiezingsfonds".

Onder Leden waren ook zelfstandige ondernemers die het collectebusje op hun toonbank hadden staan om zo hun klanten het onder de aandacht te brengen om en gift te doen ten bate van het NSB "strijd en Verkiezingsfonds"

Deze gezinsbusje werd en zo nodig maandelijks door de strijdfondsinsters opgehaald.

Het N.S.B. gezinsbusje vervaardigd uit blik, bedruk met de zwart rode kleuren en het insigne en werden verzegeld afgegeven

De collectebus N.S.B. "gezinsbusje" heeft een diameter van 6 cm. hoogte van 7 cm .

WI-215


N.S.B. lidmaatschapskaart 

 

NSB Sympathiserende lidmaatschapskaart voor het jaar 1943/1944 , op naam van persoon uit Hengelo die lid was zins 21 november 1942 en het stamboeknummer 026825 had.

Contributiezegels 1943 t/m augustus 1944, na dolle-dinsdag in september is zijn contributie voor de maanden september - december voldaan bij de waarnemend Kringleider en afgetekend op 30 november.

Voorzien van een K-nummer 2347, dit nummer staat voor de drukkerij:  v. Boekhoven te Utrecht.

Persoonsgegevens zijn digitaal weggewerkt, dus niet op de lidmaatschapskaart zelf!

WI- 95


N.S.B. speld "Oranje, Blanje, Bleu"

 

NSB Speld Prinsenvlag Oranje –Blanje –Bleu - knoopsgat bevestiging.

Werd gedragen tijdens Nationale feestdagen

WI-75


N.S.B. Ledenboekje (1932)

 

Van het Lidmaatschap der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland.

Ieder lid behoorde zich het ledenboekje aan te schaffen en zich daartoe te wenden tot kringen en groepen.

Het leden zakboekje bevattende 20 bladzijden,

* Een woord vooraf van de Leider.

* Aanmelding en toelating van de leden.

* Plichten en rechten van de leden.

*Onderscheidingstekenen van de functionarissen aangegeven in goud.

WI-75


N.S.B. Propaganda sticker

 

Propaganda sticker NSB  –  afschaffing rijwielbelasting – 

Maandag 21 april 1941 (officieel donderdag 1 mei 1941) was er een einde gekomen aan de heffing van rijwielbelasting en dat wilde de NSB ook met enige nadruk laten weten aan het Nederlandse volk.

Doormiddel van deze propaganda sticker te plakken in het straatbeeld, op lantaarnpalen en verkeersborden ect. omdat men er voor de oorlog al naar streefde tot afschaffing, maar niet tot uitvoer kwam en nu wel.

Met o.a. deze sticker wilde men laten overkomen dat

de beweging het goede voor had met de bevolking.

Formaat 10 x 9 cm.

WI-35


NSB lidmaatschapskaart & Zakboekje Weerafdeling

 

 

Het betreft hier een NSB lidmaatschapskaart voor het jaar 1940 op naam van persoon uit Haarlem die lid werd van de NSB op 4 juni 1938 en het stamboeknummer 83520 kreeg.

Met daarbij zijn W.A. zakboekje waar die stond ingeschreven onder WA lid nummer 4460 in de rang van WA Weerman en was ingedeeld bij Heerban 2 (Haarlem) Ban 1 Vendel 2.

Het WA zakboekje is geheel compleet 16 p. en in een goed staat, voorzien van pasfoto stempels, Ledenregistrator en Vendeladministrateur,  Heerban 2 Ban 1 Vendel 2 en enige zegels van het uniformfonds.

Een WA zakboekje kom je maar zeer zelden tegen en zeker in combinatie met NSB lidmaatschapskaart op naam van een zelfde persoon zijn moeilijk te vinden.

 

Persoonsgegevens zijn digitaal weggewerkt, dus niet op de lidmaatschapskaart en het zakboekje zelf! 

WI-575


N.S.B. brochure “DIT MOETGIJ WETEN”

 

Dit moet gij weten over de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden.

Een practische uiteenzetting voor hen die toetreden tot de Beweging.

Deze uitgave vormt de tweede, geheel herziende druk van het boekje “Wat was en is, wat deed en doet de N.S.B.”

De inhoud is aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en de ogenblikkelijke behoeften van de strijd, Amsterdam 1943 - Jan de Haas.

In opdracht van den Organisatieleider der N.S.B. uitgegeven door den Materiaaldienst.

63 pagina's 20 x 15 cm.

WI-75


N.S.B. Landdag 1934.

 

NSB Geïllustreerd Album ter herinnering aan den Gewestelijken Landdag 1934.

Bijzonder en zeer zeldzaam herdenkingsboekje van de NSB-Landdag die gehouden werd op 28 april 1934 in Amsterdam.

Op dat moment was de NSB nog maar een zeer kleine partij, en maar in een kleine oplage uitgegeven, waar tegenwoordig er nog maar enkele van bekend zijn.

Zeer gewild en gezocht fotoalbum van de eerste NSB ‘landdag’, compleet in goede staat gebonden met origineel zwart/rode bindkoord.

 

Uitgave: Uitgeverij en Handelsonderneming “Hobera”’ H. Hoogewoud Jr.,  Biesboschstraat 19 Amsterdam , 24 pp. - 24,5 x 16 cm.

WI-250 


N.S.B. Mussertmedaille 1942. (kerstmars medaille)

 

Een verzilverde geelkoperen medaille, met een diameter van 40 mm, waarop aangebracht het borstbeeld van Mussert, en aan de rand in reliëfblokletters het opschrift," NATIONAAL SOCIALISTISCHEE BEWEGING. LEIDER MUSSERT . "

De keerzijde vertoont aan de rand in reliëfblokletters het opschrift, "WA MARCHEERT * HOU ZEE * "en in het midden, "KERSTMARSCH 1942" waarvan (1942) alleen het laatste cijfer de 2 er in werd geslagen is, om zo de overgehouden medailles nog voor het komende jaar te kunnen gebruiken.

Alleen winst men toen nog niet dat dit de laatste kerstmars was geweest die gelopen is.

Door de verloop van de oorlog en inzet op alle fronten van alle gezonde jongens en mannen en daarbij de organisatie omstandigheden is er na 1942 geen

kerstmars door de NSB organiseert en gelopen.

De medaille werd gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart en rood.

WI-135


N.S.B. - W.A. Pet embleem 

 

NSB pet embleem van het WA kader in de rangen 5 t/m 15

,Vaandrig (5), Kompaan (6) en Opperkompaan (7) Hopman (8), Opperhopman (9) en Onderbanleider (10) Banleider (11), Opperbanleider (12), Heerbanleider (13) en Opperheerbanleider (14) 15: Commandant (15)

 

Mooi origineel WA pet embleem in goede gebruikte staat.

WI-160


N.S.B. Dag speld /Herinneringsspeld.

 

NSB speld Gewestelijke landdag Amsterdam 28-4-1934.

WI-60


Propaganda Strips

 

Nederlandse propagandastrip ''De Bedrieger Bedrogen'' door de Duitse tekenaar Manfred Schmidt.

De propaganda strip in Nederlandse taal waarin grotendeels correct wordt uitgelegd hoe de USA inderdaad de Engelsen voorafgaand aan de Amerikaans deelname aan de tweede wereldoorlog na de Japanse aanval op Pearl Harbour op 7 december 1941, hulp bood in ruil voor grote tegenprestaties. Ook wordt correct voorspeld dat de USA uiteindelijk als de nieuwe hegemonist uit de strijd zal komen.

Uitgegeven in het najaar van 1941.

Formaat 20,5 x 29,5 cm, 8 bladzijden.

 

En de Nederlandse propaganda strip

“Hoera! Het Tweede Front, Hoera!’

K-nummer 2347, dat nummer staat voor drukkerij: van Boekhoven, Utrecht .

Uitgegeven 1944, 14 bladzijden, 9.5 x 13.5 cm.

WI-100

 

 


N.S.B. Mussertmedaille 1940

 

Een geplatineerd geelkoperen medaille, de N.S.B

"Mussertmedaille" heeft een diameter van 40 mm.

Daarop aangebracht het borstbeeld van Mussert, en aan de rand in reliëfblokletters het opschrift," NATIONAAL SOCIALISTISCHE BEWEGING . LEIDER MUSSERT . "

De keerzijde vertoont aan de rand in reliëfblokletters het opschrift, "WA MARCHEERT * HOU ZEE * "en in het midden, "KERSTMARSCH 1940"

De medaille werd gedragen aan een moirézijden ordelint.

WI-125

 

 

 


N.S.B. 4e Bouwkaart (1941- 1942)

 

Dit betreft een spaarkaart op naam van persoon uit Den Haag met het stamboeknummer 84367, waar het lid de donatiezegels in kon plakken van de gedoneerde gelden voor het 'Bouwplan Lunteren', het Nationaal Tehuis van de NSB.

Op de Veluwe, bij Lunteren, op de Goudsberg, had Mussert een stuk heidegrond gekocht als 'Nationaal Tehuis' voor de NSB.

Hier kon het groeiende aantal bezoekers van de Hagespraken, een openluchtmanifestatie, opgevangen worden.

WI-50

 

 

 


N.S.B. affiche/poster

 

Raam affiche NSB, Tweede Kamerverkiezingen 26 mei 1937 , Mussert Lijst 15.

Ontwerper: A.C.E.- Ganzert

Afmeting: 25 x15 cm

Gebruikte staat.

WI-100


N.S.B. propaganda 

 

Propaganda sticker "WAAROM DE N.S.B.?"

Met Mussert voor de nieuwe orde!

8,5 x 13,5 cm.

WI-25


N.S.B. Mussertmedaille 1933.

 

 

Op tweede kerstdag 26 december 1933 organiseerde de sportgroep van de kring Amsterdam, groep 10-S, de eerst kerstmars; twee afzonderlijke afstandsmarsen, onderscheidenlijk van 30 en 40 km voor leden van de NSB met hun introducés.

Ongeveer 350 deelnemers verzamelden zich voor het kringhuis (Centrum-Noord) aan de Kerkstraat.

De 30 km mars was voor vrouwen, mannen boven de 35 jaar en jongeren onder de 18 jaar.

De 40 km mars is voor mannen tussen de 18 en 35 jaar en de WA (Weerafdeling) en ontvingen een andere medaille dan dit exemplaar.

 

Diegenen die deze kerstmars van 30 km mars voor vrouwen, mannen boven de 35 jaar en jongeren onder de 18 jaar, goed ten einde brachten ontvingen deze draagmedaille.

Een speciaal voor de NSB ontworpen geplatineerd geelkoperen, "Mussertmedaille" vervaardigd door 's Rijks Munt, heeft een diameter van 40 mm.

Daarop aangebracht het borstbeeld van Mussert, en aan de rand in reliëfblokletters het opschrift,

" NATIONAAL SOCIALISTISCHEE BEWEGING . LEIDER MUSSERT . "

De keerzijde vertoont aan de rand in reliëfblokletters het opschrift, "JONGEREN MARCHEEREN * HOU ZEE ! * "en centraal in het midden, " 1E KERSTMARSCH 1933"

Dat verklaart ook de bijnaam die men tegenwoordig geeft aan deze medaille, de NSB Kerstmarsmedaille!

De medaille werd gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart en rood.

Op het lintje zit het cijfer ‘2’bevestigd wat er op duidt dat deze deelnemer nog tweemaal heeft deelgenomen aan deze mars.

WI-145

 

 

 


Jeugdstorm Karpoets

 

De Karpoets het hoofddeksel van de Nationale Jeugdstorm,  ook wel Astrakanmuts genoemd.

De karpoets in gebruikte staat.


Ere-draagteken Nationale Jeugdstorm

 

Dit ere-draagteken met stamboeknummer, behoorden tot ene van de 1200 die in het totaal maar waren uitgereikt op 27 september 1941 "Dag van de oude Jeugdstorm" die werd gehouden op enkele plaatsen in Nederland .

 

Het "Eren draagteken"  30 x 20 mm, een cirkel met een diameter van 17 mm blauw geëmailleerd daarin een stormmeeuw 25 x 20 mm wit geëmailleerd waarvan de kop, staart en vleugel uitsteken, de keerzijde is voorzien van het stamboeknummer 983 aan wie deze speld toebehoorde en is uitgereikt en steekspeld.

Een zeldzaam ereteken waarvan er in totaal maar 1200 van zijn uit gereikt, en een hoop van verloren gegaan!

WI-995

--------------------------------------

 

The Badge of Honor of the “Jeugdstorm” of which only 1200 have been released. The award comprises a round badge that has a fine outer line and has a circumference of 17 mm. Onto this is superimposed a sea gull or sea mew whose beak and tail feather just break the circle by 2 mm at 3 and 6 o’clock. Its wing, in flight, breaks the upper portion by 14 mm. the overall measurements of the badge are height 30 mm by a width of 20 mm. The central field of the badge is filled with blue opaque enamel and the sea gull in white. The raised portions of the outline of the sea gull and its fletching and the outer raised edge line are finished in guilt. The reverse is a marking of honorary membership number 983 to which is attached a needle pin. it was worn above the left breast pocket of the uniform.


Jeugdstorm de Stormmeeuw

 

Geheel complete jaargang "de Stormmeeuw"1942 ingebonden in de originele in 1943 uitgegeven grijze linnenkaft met blauwe opdruk.

Dit exemplaar is cadeau gedaan aan een aan het front gewonde kameraad die verbleef in het Lazaret voor verzorging

zie binnen zijde kaft waar staat geschreven

"Ter herinnering aan mijn Kameraad  H. Lievestro voor zijn kameraad G.H. Wiemelink, Zutphen 10 – 9 -1943"


Jeugdstorm Sport Insigne, Jongens Brons

 

Dit sport Insigne heeft het registratienummer 787.

Het haakje voor de naald aan de achterkant ontbreekt.

Afmeting: 5 x 4 cm.


Jeugdstorm onderscheidingsteken

 

Het onderscheidingsteken Muziek jeugdstorm.

Wit geborduurde Lier op een rond marineblauw veld met een middellijn van 5.5 cm. omzoomd door een dunne blauwe rand.

 


N.S.B. Magazine "Werkend Volk"

 

Nr.1 - 20 Januari 1945 (8 pagina's).

In dit nummer: 

Dorp in oorlog Blz. 2 

America Blz. 5

 

Nr.2 - 31 Januari 1945 (8 pagina's).

In dit nummer: 

Strijd in Nederland Blz.2

Zwemmend naar voren! Blz.3

 

Nr.3/4 - 9 Maart 1945 (8 pagina's).

In dit nummer: 

Nederland-waterland Blz. 2 

Volk aan het geweer Blz. 3

WI-125

 

 

 

 

 

 


Jeugdstorm Vaardigheid speld

 

Het meeuwtje zelf is 3 x 2 cm.

 


Lidmaatschap speld  N.S.V.O.

 

De Nationaal-Socialistische Vrouwen Organisatie (N.S.V.O.) werd door Mussert 1 september 1938 opgericht.

WI-125

 

 


N.S.B. Distinctieven

 

Een set Kraagspiegels Weerafdeling (WA), Deze rang behorende toe aan de W.A. man rang, Hopman (8).

WI-285

 

 

 


N.S.B. Landdag

 

NSB Herinnerings speld aan de 4e algemene Landdag die werd gehouden op 10 mei 1935 te Den Haag.

WI-45


N.S.B. Mussert medaille 1933 (kerstmars medaille).

 

Diegenen die deze kerstmars van 30 km mars voor vrouwen, mannen boven de 35 jaar en jongeren onder de 18 jaar, goed ten einde brachten ontvingen deze draagmedaille.

Een speciaal voor de NSB ontworpen geplatineerd geelkoperen, "Mussertmedaille", heeft een diameter van 40 mm.

Daarop aangebracht het borstbeeld van Mussert, en aan de rand in reliëfblokletters het opschrift,

" NATIONAAL SOCIALISTISCHEE BEWEGING . LEIDER MUSSERT . "

De keerzijde vertoont aan de rand in reliëfblokletters het opschrift, "JONGEREN MARCHEEREN * HOU ZEE ! * "en centraal in het midden, " 1E KERSTMARSCH 1933"

Dat verklaart ook de bijnaam die men tegenwoordig geeft aan deze medaille, de Kerstmars medaille!

De medaille werd gedragen aan een moirézijden ordelint

in de kleuren, zwart en rood.

WI-130

 

 


N.S.B. lidmaatschapskaart 

 

Lidmaatschapskaart van de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (NSVO).

Lidmaatschapskaart voor het jaar 1941 op naam van persoon uit Den Haag die lid was zins juli 1939

Voorzien van een K-nummer 2347, dit nummer staat voor de drukkerij:  v. Boekhoven te Utrecht.

Persoonsgegevens zijn digitaal weggewerkt, dus niet op de lidmaatschapskaart zelf!

WI-95

 

 


N.S.B. Zegelkaart "Huizen en Propaganda fonds"

 

Aan fondsen geen gebrek om de financiële bijstand van de beweging te verstreken.

Het doel van dit fonds was gericht voor de financiële ondersteuning van de gebouwen die nodig waren om het personeel en leden onder te brengen te denken aan de groeps-, kring-, kwartier-, district huizen, ect.

De zegelkaart die men gratis verkreeg al men deze zegels kocht, op naam van persoon uit Schiedam met ingeplakte zegels 25 cent als vrijwillige bijdrage leverde voor het huizen en propaganda fonds in de periode 1941 - 1942.

WI-55


N.S.B. Brochure 

 

Brochure 4e Landdag 5 Oktober 1935.

Mooie staat, 48 bladzijden, 24 x 10 cm.

 

 

 

 


N.S.B. Programma boekje "3e Hagespraak"

 

NSB programma brochure "2de Haagespraak" die werd gehouden tweede pinksterdag, 17 mei 1937 .

Uitgever: De Gildekamer.

Brochure, 32 bladzijde en nog in nette staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Ledenboekje "DE BLOKLEIDER" (1934)

 

Deze zakboekjes werden door de kringen en zelfstandige groepen aan de blokleiders ter beschikking gesteld.

De inhoud betreft, instructie voor de blokleider met een voorwoord van de leider Mussert.

Onderscheidingstekenen van de functionarissen in het goud en zilver.

23 bladzijden met daarbij een aantal aanhechtingstroken voor eventuele aanvulling.

 

 


N.S.B. Propaganda sluit zegels 1934.

 

Mussert - HOU ZEE - Volk en vaderland

6 x 4,5 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Programma boekje "3e Hagespraak"

 

NSB 3e Hagespraak, die werd gehouden op de Goudsberg te Lunteren, 6 Juni 1938 (2e Pinksterdag).

Brochure, 32 bladzijde en nog in nette staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N.S.B. Jaarlijkshe Afstandsmarsch medaille .

 

De  draagmedaille heeft zwarte geëmailleerde achtergrond met rode email- balken, met baanbreedten van 2 - 6 - 2 mm., naar het voorbeeld van de WA-Heerban vlag.

Het NSB-insigne heeft de kleuren, zwart en rood en

In gouden letters NSB, het schildje in de kleuren van de prinsenvlag, Oranje-Blanje-Bleu , en de leeuw met het zwaard en de pijlenbundel in zijn poten.

Op de keerzijde van de medaille is aangebracht het

opschrift, " NSB HOU ZEE " en aan de rand in reliëfblokletters " JAARLIJKSCHE * ASTANDSMARSCH"

De medaille gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart en rood met baanbreedten van:

5 - 3 - 4 - 10 - 4 - 3 - 5 mm.

De geëmailleerde draagmedaille heeft een diameter van 35 mm.

 

 

 


N.S.B. lidmaatschapskaart 1933

 

Lidmaatschapskaart 1933 op naam van persoon uit Rotterdam die lid werd op 22 augustus 1933 en het stamboeknummer 8087 kreeg.

Op de achterkant de contributiezegels

Vroege Lidmaatschapskaarten zijn zeker zeldzaam te noemen.

 

Persoonsgegevens zijn digitaal weggewerkt, dus niet op de lidmaatschapskaart zelf!

 

 

 


N.S.B. lidmaatschapskaart 1934

 

NSB lidmaatschapskaart 1934 op naam van persoon met stamboeknummer 8087 uit Rotterdam.

Betreft het zelfde persoon van de lidmaatschapskaart uit 1933 hier boven.

Vroege Lidmaatschapskaarten zijn zeker zeldzaam te noemen.

 

Persoonsgegevens zijn digitaal weggewerkt, dus niet op de lidmaatschapskaart zelf!

 

 


N.S.B. Collecte

 

NSB collectebus "gezinsbusje" (ook wel het verjaardag busje genoemd)

Voor kleine giften ter bate van het "strijd en Verkiezingsfonds" werd ieder lid vanaf oktober 1934 in de gelegenheid gesteld om bij de kring- resp. groepsleider een collectebusje af te halen.

Het collectebusje dat werd beschreven als: zij zijn werkelijk een sieraad voor de huiskamer van ieder oprecht N.S.B. gezin en mogen er niet ontbreken.

Het N.S.B. gezinsbusje dat ieders N.S.B. gezin wel aanwezig dienden te zijn voor zijn vrienden en kennissen zodat ook zij er een kleinigheid in deden tot steun van het "strijd en Verkiezingsfonds".

Onder Leden waren ook zelfstandige ondernemers die het collectebusje op hun toonbank hadden staan om zo hun klanten het onder de aandacht te brengen om en gift te doen ten bate van het NSB "strijd en Verkiezingsfonds"

Deze gezinsbusje werd en zo nodig maandelijks door de strijdfondsinsters opgehaald.

Het N.S.B. gezinsbusje vervaardigd uit blik, bedruk met de zwart rode kleuren en het insigne en werden verzegeld afgegeven

De collectebus N.S.B. "gezinsbusje" heeft een diameter van 6 cm. hoogte van 7 cm .

 

 

 


N.S.B. Eredraagteken " Dienen en Volharden"

 

Tijdens de herdenking van het tienjarig bestaan van de Nationaal-Socialistische Beweging die gevierd werd op 14 december 1941 te Utrecht, werd door Mussert aangekondigd dat er voor trouwe ‘kameraadskes’ (vrouwelijke leden) van het Vierduiten- en Strijdfonds nog een afzonderlijk onderscheidingsteken zal komen: het Eredraagteken " Dienen en Volharden".

Het eredraagteken dat ingesteld werd door Mussert voor de kameraadskes, die jaren trouw en ijverig geld voor de Beweging geïnd hadden.

De toewijzing van dit eredraagteken diende, evenals bij het eredraagteken Strijd en Offer, onder toezicht van de Centrale Ereraad te geschieden.

De eerste uitreiking vond plaats ter gelegenheid van Mussert’s 48-ste verjaardag, op 17 mei 1942 in de zaal "Diligentia" in den Haag.

Aldaar ontvingen de eerste driehonderd kameraadskes uit naam van de Leider, uitgereikt door de gemachtigde van de leider, J.W. Baron van Haersolte Van Haerst, het eredraagteken " Dienen en Volharden" .

 

 

 


N.S.B. affiche

 

Raam affiche "Steunt , als goede Nederlanders Mussert in zijn zwaren strijd,...juist NU ".

Ik ben Nederlander met hart en ziel, en ieder, die dit land kapot wil maken, zal in mij zijn grootste vijand vinden. Mussert 8-4-1941.

 

Uithangtijd: augustus 1942,

Gebruikte staat, tweezijdig bedrukt,  25 x 17.5 cm.


N.S.B. Partij draagteken (1938)

 

 

NSB lidmaatschap speld is tijdelijk uitgegeven in 1938 en korte tijd later weer in getrokken. 


N.S.B. Nederlandsche Arbeidsfront (NAF)

 

Lidmaatschap speld van het Nederlandsche Arbeidsfront.

Het NAF ledenspeld is compleet met de originele naald en verkeerd ook in zeer goede conditie.


N.S.B. Foto kaart 

 

Anton Mussert op audiëntie bij Adolf Hitler. 

Foto Hoffman München.

De foto 2 kaarten hebben een formaat van 9 x 14 cm.


N.S.B.- Het Nederlandsch Agrarisch Front.

 

Lidmaatschap speld Nederlandsch Agrarisch Front.

De keerzijde uitgevoerd met een functionele speld en gemarkeerd met een maker teken, Ferdinand Hoffstätter, Bonn ( HBF ).


N.S.B. - W.A. Voorjaarsmars 1943

 

De "voorjaarsmars" sportmedaille, in de vorm van een draagspeld, geslagen uit zink in driehoekige vorm (39 x 29 mm) en vertoont boven de wolfsangel een schild met de tekst " HEERBAN 11-12", de leeuw met zwaard en pijlenbundel in de poten, omringd door twee tulpen met een lint met de tekst "'VOORJAARS WA MARCSH", de keerzijde voorzien van een speld.

Een afstandsmars was één van de verplicht gestelde eisen waar men aan moest voldoen voor het behalen of het behouden van het "WA-Sportinsigne".


N.S.B. Brochure

 

Brochure van de 4e NSB landdag, Landdagrede van Mussert in den Haag 12 oktober 1935

“Moeten wij Rusland helpen aan een oorlog in Europa?...” –  “Mijn antwoord is: NOOIT” aldus mussert.

Vijfendertigduizend nationaal socialisten bezochten op 12 oktober 1935 de historische 'vierde algemene Landdag', die bij gebrek aan vergaderruimte, in een opgebouwde tent op de weilanden bij Loosduinen moest worden gehouden.

Brochure32 bladzijden Uitgave NENASU- Utrecht.

Gezocht en zeldzaam exemplaar in goede staat.


N.S.B. Herinneringsspeld

 

Herinnering speld/hanger van de grote bijeenkomst NSB 3e Hagespraak 1938.

De hanger van aardewerk met nog de originele steekspeld.

(Nationaal tehuis Mussert Lunteren)


N.S.B. Dag speld /Herinneringsspeld

 

Bijeenkomst NSB 4e Hagespraak 1939.

(Nationaaltehuis Mussert Lunteren)


N.S.B. Dag speld /Herinneringsspeld.

 

Bijeenkomst NSB 2e Hagespraak 1937.

(Nationaaltehuis Mussert Lunteren)


W.A. Kwartiermuts "Manschappen" 

 

Deze kwartiermuts behoorde bij het NSB, WA uniform van de "Manschappen"

De Kwartiermuts  is afgezet met rode biezen, aan de voorzijde een met gouddraad geweven wolfsangel insigne.

De WA kwartiermuts is nog in een mooie staat en zonder mot schade.

IW-850


N.S.B. Propaganda - Fietstocht 1935

 

Op zaterdag 17 augustus 1935 werd er te Haarlemmermeer een Propaganda-Fietstocht gehouden. Zo'n 200 deelnemers vertrokken vanuit Haarlemmermeer richting Hoofddorp via Vijfhuizen naar Aalsmeer waar een pauze werd gehouden en van der Weide ook een toespraak hield.

Na de toespraak werd de fietstocht weer voortgezet door Aalsmeer naar het beginpunt in Haarlemmermeer waar aan elke deelnemer een medaille werd uitgereikt.

 

De medaille 37 x 27 mm, waarop afgebeeld een fietser die door het landschap fietst met daaronder in reliëfblokletters het opschrift, "FIETSTOCHT HAARLEMMERMEER KRING 50 17 AUG. '35." met daarbij het NSB-insigne afgebeeld.

De medaille gedragen aan een moirézijden ordelint in de kleuren, zwart en rood.

WI-235


W.A. Weersportinsigne (Zilver).

 

Aangezien de WA een semimilitaire organisatie was , bestond reeds van de aanvang af het plan om de sportproeven aan te vullen met andere eisen, waardoor dit insigne het karakter zou krijgen van een weersportinsigne , dat uitdrukking geeft aan lichamelijke geoefendheid en daarenboven aan een graad van weerbaarheid.

Daar in 1941 de WA dienst werd ingesteld, en wel mede voor een militaire opleiding werd ook velddienst ingevoerd, zodat er een strijdbare politieke soldaat werd gevormd.

De velddienst bestaat ook uit een theoretisch en practisch deel dat terreinkennis, terreinschetsen, gebruik van kompas en stafkaart’,orientante en afstand schatten, camoufleren en kaartlezen bevat.

Daarom had de WA als weerkorps meer behoefte had aan een “weersport” dan alleen aan sport in de meer gebruikelijke betekenis van het woord.

 

Vandaar dat er in 1943 ook het zilveren en gouden " Weersportinsigne" werd ingesteld doordat aan de eisen ten aanzien van zwemmen en afstandsmars, ook nog die voor veldloop, handgranaatdoelwerpen, schieten, en voor het gouden insigne tevens nog de velddienst werd toegevoegd waardoor de waarde ten aanzien van het Sportinsigne aanzienlijk was toegenomen.

 

Voor het behalen van het zilveren en gouden "Weersportinsigne" zal dus onder anderen blijk van een geslaagde militaire vooropleiding aanwezig moeten zijn om een weerman als politiek soldaat te kunnen bestempelen.

Zo werd in 1943 het " Weersportinsigne" ingesteld en werd de vorming tot een politiek soldaat en de scholing steeds

intensiever.

 

Naast het zilveren " Weersportinsigne" was ook het "gouden Weersportinsigne" ingevoerd waarvoor geen groepsindeling (leeftijd) geld.

 

Ook voor hen die geen die geen lid waren van de WA bestond de mogelijkheid tot het behalen van een "Weersportinsigne" en konden dud ook de speciaal ingerichte kaderscholen bezoeken om te oefefen in het schieten en handgranaat werpen.


N.S.B. Boekenlegger 

 

De linnen boekenleggers met de tekst: "Godsvertrouwen, Liefde voor Volk en Vaderland, Eerbied voor den Arbeid" met het NSB embleem, die waren

verkrijgbaar vanaf 1934 bij het hoofdkwartier, afdeling materieel postbus 130, Utrecht.

22.5 x 5 cm.


 N.S.B. 5 jaar speld Mussert wint 1931 - 1936.


N.S.B. Mouwonderscheidingsteken

 

Het onderscheidingsteken van de Bereden WA 

Dit Embleem was bestemd voor het Uniform en werd

gedragen op de linkermouw.


N.S.B. - W.A. poster-affiche

 

NSB propaganda Affiche,

"OP DE BRES" Voor de toekomst van land en volk

 

 

wordt lid van de W.A.

Politieke Propagandaplaat No. 5005

Drukkerij:  Mes & Bronkhorst, Haarlem.

Het affiche verkeerd in uitmuntende staat.

Afmeting 30 x 45 cm.